Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 września

W Sanktuarium św. Jana z Dukli w Dukli [Ojcowie Bernardyni] zgromadzili się kapłani Archiprezbiteratu Krośnieńskiego na swój doroczny Dzień Modlitw o Świętość Życia Kapłanów. O godzinie 9.30 powitał zebranych ks. prał. Kazimierz Kaczor, Archiprezbiter Krośnieński i przedstawił program dnia mo­dli­twy. Po przygotowaniu liturgicznym i możliwości skorzystania z sakramentu po­kuty, o godz. 10.00 rozpoczęła się Msza święta koncelebrowana pod prze­wod­nic­twem ks. bpa Adama Szala. Ksiądz Biskup wygłosił do kapłanów oko­licz­noś­ciową homilię. Po zakończeniu Eucharystii nastąpiła półgodzinna przerwa, pod­czas której Gospodarze – Ojcowie Bernardyni, zaprosili zgromadzonych na herbatę i „bernardyński bigos”. O godz. 11.30 zebrani wysłuchali konferencji ascetycznej, którą wygłosił ks. prał. Wacław Partyka. On też przewodniczył Adoracji Eucharystycznej na zakończenie spotkania.

Po kapłańskim spotkaniu w Dukli, Ks. bp Adam Szal wrócił do Dubiecka by kontynuować wizytację kanoniczną. O godz. 15.00 nawiedził kościół dojazdowy w Słonnym, gdzie wygłosił homilię podczas Mszy świętej odprawionej przez ks. Piotra Martowskiego.

Po południu o godz. 17.00 Ksiądz Biskup celebrował Eucharystię z kazaniem w kościele parafialnym w Dubiecku. Podczas Mszy świętej udzielił sakramentu Bierzmowania 125 młodym parafianom. W ramach wizytacji spotykał sie z grupami parafialnymi.

W Archikatedrze Przemyskiej trwa wigilia przed uroczystym ob­cho­dem 240. rocznicy koronacji cudownej figury Matki Bożej Jackowej. Uroczystej Mszy świętej o godz. 18.00 przewodniczył i homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka. Po Mszy świętej rozpoczęła się adoracja Eucharystyczna, którą początkowo prowadziła mlodzież, a ostatnie kilkanaście minut przed godziną 21.00 – była modlitwa w ciszy. Przed Apelem Jasnogórskim zakończyła się Adoracja uroczystym błogosławieństwem. Rozważanie i modlitwy apelowe po­pro­wadził ks. prał. Wacław Partyka.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu