Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości16 czerwca

Ks. bp Adam Szal udzielił sakramentu Bierz­mo­wania 184 osobom w pa­rafii Kań­czuga pod­czas uro­czystej Mszy świę­tej z ka­za­niem. Kandydaci do tego sa­kra­mentu pochodzili z sześciu parafii dekanatu kańczuckiego.

15 czerwca

Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Pańskiej – Boże Ciało
W Przemyślu, ks. abp Józef Michalik przewodniczył koncelebrowanej Mszy świętej przed kościołem Księży Salezjanów, a następnie poprowadził uroczystą pro­cesję z Najświętszym Sakramentem ulicami miasta. Pierwszy ołtarz znajdował się na Placu Konstytucji przy kościele Świętej Trójcy. Stamtąd, do drugiego oł­tarza na Rynku Miasta, procesję poprowadził ks. bp Adam Szal. Przy tym oł­ta­rzu Metropolita Przemyski wygłosił okolicznościową homilię, w której zwrócił uwagę na potrzebę naszego przygotowania się na spotkanie Pana Jezusa. Każda Eu­cha­rystia stanowi przedsmak Komunii z Chrystusem, która w pełni nastąpi do­piero przy końcu czasów. Wspomniał też o konieczności „stanięcia w prawdzie przed zwierciadłem własnego sumienia”.

Do trzeciego ołtarza monstrację niósł ks. bp Marian Rojek. Przy katedrze gre­ko­ka­tolickiej nabożeństwu przewodniczył Metropolita Przemysko-Warszawski ks. abp Jan Martyniak, który poprowadził ostatni odcinek procesji, do czwartego ołtarza przy katedrze łacińskiej. Tutaj odśpiewano dziękczynne „Te Deum...” . Po uroczystym błogosławieństwie oraz podziękowaniach, nastapiło rozesłanie. Oprawę muzyczną dzisiejszej uroczystości zapewnił Archidiecezjalny Chór «Magnificat» pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego. Koordynował on również udział innych zespołów, jak schola seminaryjna, a zwłasz­cza Orkiestra Dęta z Gaci. Orkiestra urzekła mieszkańców Przemyśla spec­jal­nym koncertem oraz pokazem musztry paradnej na Rynku Miasta, po za­koń­czeniu uroczystości.

We wszystkich parafiach archidiecezji odbyły się uroczyste procesje Eu­cha­rys­tyczne, a w miej­sco­woś­ciach o więk­szej liczbie parafii – wspólnie uwielbiano Chrystusa Pana.

14 czerwca

Przed południem ks. bp Adam Szal gościł w Bolestraszycach k. Przemyśla. Tam odbyła się uroczystość nadania miejscowej szkole imienia Piotra Michałowskiego. Ten znany malarz był przez pewien okres czasu mieszkańcem Bolestraszyc. Więcej o tym artyście można przeczytać tutaj.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu