Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości13 maja

O godzinie 11.00 odbyła się uroczystość poświęcenia i otwarcia ukra­ińskiej części Cmentarza w Pawłokomie [parafia Dylągowa]. W czasie tej uroczystości nastąpiło również oddanie czci Polakom pomordowanym przez Ukraińców. Pawłokoma jest kolejnym miejscem wspólnej modlitwy i pojednania polsko-ukraińskiego. Specjalnymi gośćmi tego wydarzenia byli: Prezydent Polski Lech Kaczyński i Prezydent Ukrainy Wiktor Juszczenko, przedstawiciele hierarchii Kościoła Greckokatolickiego Lubomyr Kardynał Huzarks. abp Jan Martyniak – Metropolita Przemysko-Warszawski oraz Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski obrządku łacińskiego. Obecni byli wierni obu obrządków wraz ze swymi dusz­pas­terzami, a także duchowi i wierni prawosławni. Zamieszczamy tekst przemówienia, które wygłosił abp Józef Michalik.

Już po raz jedenasty zgromadzili się członkowie Akcji Katolickiej na do­rocz­nej pielgrzymce w sanktuarium swojego Patrona – św. Andrzeja Boboli w Strachocinie. Po przywitaniu zebranych przez Asystenta Die­cez­jalnego i gospodarza miejsca, ks. prał. Józefa Niżnika, rozpoczęła się procesja różańcowa z relikwiami św. Andrzeja na tzw. „Bobolówkę” – miejsce narodzin Świętego. Tam ks. prał. Wacław Partyka wygłosił prelekcję na temat „Akcja Katolicka realizuje program duszpasterski Kościoła”, natomiast w świątyni księża asystenci POAK wysłuchali konferencji ks. prał. Zbigniewa Suchego nt. „Kapłan wobec współczesnych wyzwań”.
15 minut po godzinie 11 rozpoczęła się konclebrowana Msza święta [ok. stu koncelebransów] pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, który również wygłosił okolicznościową homilię do kilkutysięcznej rzeszy zgro­ma­dzo­nych członków i sympatyków Akcji Katolickiej. Akcja Katolicka naszej archidiecezji, łącznie z dzisiaj powołanymi, posiada 243 parafialne oddziały. W pielgrzymce wzięli również udział członkowie KSM ze swoim Asystentem ks. Markiem Blecharczykiem. Na koniec Eucharystii ks. bp Adam zawierzył zgromadzonych św. Andrzejowi Boboli.

Ks. bp Marian Rojek rozpoczął wieczorem wizytację parafi pw. Przemienienia PańskiegoBrzozowie [Fara]. Podczas obrzędowej Mszy świętej z kazaniem udzielił sakramentu Bierzmowania miejscowej młodzieży.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu