Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości7 marca

Już za miesiąc [7 kwietnia 2006] rozpocznie się w Przeworsku XIII Spot­kanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej. Młodzież przygotowująca się do wzięcia udziału w „Spotkaniu Niedzieli Palmowej” gromadzi się w swoich pa­ra­fiach na specjalne katechezy – tzw. „Laboratoria Wiary”. Szczegóły na temat Spot­ka­nia, karty zgłoszenia, plakat oraz program są dostępne na stronie internetowej; www.mlodzi.przemysl.opoka.org.pl
Zapraszamy na tę witrynę.

6 marca

W EMAUS Domu Księży Emerytów w Korczynie o godz. 11.00 odbyło się po­sie­dzenie Komisji ds. Emerytów i Rencistów Komisji przewodniczył ks. Jan Klich, dyrektor Domu, a udział wzięli: ks. prał. Jan Rybak, ks. prał. Józef Niżnik, ks. Bartosz Rajnowski – Kanclerz Kurii i ks. Edward Sobolak – Ekonom Archidiecezji.

W Majdanie Łętowskim [diec. sandomierska] odbył się pogrzeb matki ks. Franciszka Partyki, proboszcza z Nienadowej Dolnej. We Mszy świętej, której przewodniczył syn Zmarłej, oraz w kondukcie pogrzebowym wzięło udział około sześćdziesięciu kapłanów: w tym kolegów „rocznikowych ”, rodaków, przyjaciół i kapłanów kondekanalnych. Warto podkreślić, że kapłani dekanatu dubieckiego, gdzie posługę pełni ks. Franciszek, stawili się w komplecie. Było też kilka sióstr zakonnych, a także wierni z Majdanu i z Nienadowej. Homilię pogrzebową wygłosił jeden z Rodaków – ks. dr Michał Mierzwa.

W Archidiecezjalnym Domu Rekolekcyjnym w Jarosławiu rozpoczęły się reko­lekcje dla organistów, które będą trwać do południa w środę.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu