Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości5 lutego

V niedziela zwykła.
Ks. bp Adam Szal odwiedził dzisiaj młodzież odprawiającą oazowe Rekolekcje „10 kroków” w Centrum Formacji «Collegium Marianum» w Przemyślu. Około osiemdziesięcioosobowa grupa młodzieży uczestniczy w tych zajęciach for­ma­cyj­nych, którym przewodniczy ks. Adam Wąsik. [Trwają one od 1 do 12 lutego br.] O godz. 8.00 Ksiądz Biskup przewodniczył Mszy świętej i wy­głosił homilię, w której nawiązując do słów św. Pawła z drugiego czytania: „Bia­da mi, gdybym nie głosił Ewangelli...” – ukazywał potrzebę działalności e­wan­gelizacyjnej we wszys­tkich dziedzinach ludzkiego życia.

Takie same rekolekcje odbywają sie jednocześnie w Ośrodku w Rze­pedzi.
Zapraszamy do odwiedzania internetowej strony Ruchu.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć„Opłatka” i zebrania Die­cez­jal­nego Ins­tytutu Akcji Katolickiej, które miało miejsce w Łańcucie 28 stycznia 2006 r.

4 lutego

Już tydzień trwają zimowe ferie szkolne. W różnych miejscowościach or­ga­ni­zowane są zajęcia dla młodzieży pozostającej w domu. Zapraszamy do prze­czy­tania relacji o zorganizowaniu ferii dla dzieci przez Stowarzyszenie Rodzina Kol­pinga, działającego przy parafii pw. Chrystusa Króla w Jarosławiu. O działalności tego stowarzyszenia w Polsce można sie dowiedzieć ze strony internetowej poś­wię­conej temu Dziełu.

3 lutego

Ks. abp Józef Michalik udał się dzisiaj do Anglii, na zaproszenie tamtejszej Po­lonii. W niedzielę spotka się z Polakami przebywającymi w Anglii oraz weźmie udział w jublileuszu 75-lecia parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej „na Devonii” w Londynie.

Zapraszamy do przeczytania homiliiobejrzenia zdjęć z wczorajszej konsekracji ks. bpa Mariana Rojka.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu