Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości11 stycznia

W Zarzeczu k. Jarosławia o godz. 13.00 odbył się pogrzeb matki ks. Sta­nis­ława Kuźniara, byłego dyrektora ad­mi­nis­tra­cyj­nego WSD. Ksiądz Kuźniar zmarł nagle na zawał serca podczas pełnienia obowiązków 11 sierpnia 1981 roku, mając zaledwie 34 lata. Pochowany został w rodzinnym Zarzeczu. Dziś obrzęd pogrzebu jego matki prowadził ks. bp Edward Białogłowski z Rzeszowa – jego kolega kursowy. Ksiądz Biskup przewodniczył kon­cele­bro­wa­nej przez kilkunastu kapłanów Mszy świętej i wygłosił homilię pogrzebową. Obecni byli ponadto: ks. inf. Stanisław Zygarowicz, ks. prał. Bronisław Żołnierczyk, przedstawiciele Seminarium z Przemyśla, koledzy kursowi ks. Stanisława i księża z dekanatu oraz miejscowa wspólnota wiernych.

W Sanoku odbyło się spotkanie opłatkowe dla członków Akcji Katolickiej z archiprezbiteratu bieszczadzkiego i sanockiego. W spotkaniu wzięło udział około 250 członków. Spotkanie rozpoczęło się Mszą świętą w kościele OO. Franciszkanów. Podczas Mszy świętej koncelebrowanej słowo Boże wygłosił ks. prał. Józef Niźnik, asystent diecezjalny AK. Podejmując w rozważaniu temat roku duszpasterskiego „Przywracajmy nadzieję ubogim” postawił członkom Akcji Katolickiej w realizacji tego programu za wzór św. Zygmunta Gorazdowskiego, zwanego "księdzem dziadów", czy "apostołem ubogich". Ukazując Świętego Sanoczanina, ochrzczonego w kościele Ojców Franciszkanów, Asystent ukazał w nim człowieka, który w sposób bardzo konkretny pomagał biednym, wykazując w tej pracy wiele pomysłowości. Wystarczy wspomnieć, że św. Zygmunt czynnie działał na terenie Lwowa w towarzystwach dobroczynnych oraz inicjował wiele dzieł charytatywnych. Po Mszy świetej odbyła się druga część spotkania w Domu Turysty w Sanoku. Podczas tego spotkania członkowie z parafii przyjętych 19 listopada 2005 roku do DIAK otrzymali legitymacje AK. Oto nazwy tych parafii: Jankowce-Glinne, Lesko, Myczkowce, Domaradz, Falejówka, Grabówka, Końskie, Niebocko, Besko, Trześniów, Zarszyn, Bukowsko, Mrzygłód, Sanok Franciszkanie, Trepcza i Nowy Zagórz.

10 stycznia

Dziś w godzinach popołudniowych zmarł ks. Jan Karaś, eme­ry­to­wany pro­boszcz z Ostrowa k. Przemyśla. Więcej w zakładce ogłoszenia.
Requiescat in pace!

9 stycznia

W dniach 6-8 stycznia 2006 roku w «Collegium Marianum» dwu­dzies­to­dwu­oso­bowa grupa kandydatów na animatorów ruchu Światło-Życie uczestniczyła w kursie „Szkoła Chrystusa”. Spotkanie prowadził ks. dr Piotr Kandefer – poprzedni moderator diecezjalny, a obecnie prefekt Seminarium Duchownego. Uczestnicy kursu podejmując własną formację, przygotowują się do podjęcia posługi animatora Ruchu w naszej Archidiecezji.

Dziś zmarła matka ks. Stanisława Kuźniara, byłego dyrektora ad­mi­nis­tra­cyj­nego WSD. Pogrzeb odbędzie się 11 stycznia 2006 [środa] o godz. 13.00 w domu w Kisielowie. Msza święta pogrzebowa około godziny 13.30 w kościele parafialnym w Zarzeczu k. Jarosławia.

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu