Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości14 grudnia

Ks. abp Józef Michalik w ciągu najbliższych dni będzie przebywał w Warszawie w siedzibie Konferencji Episkopatu Polski.

13 grudnia

Dziś 24. rocznica ogłoszenia stanu wojennego w naszym kraju. 13 grudnia 1981 roku, kilkanaście minut po północy gen. Wojciech Jaruzelski ogłosił stan wojenny. Tej samej nocy odbyło się powszechne aresztowanie działaczy soli­dar­noś­ciowych i umieszczenie ich w miejscach internowania.
Dziennikarze z niepokojem donoszą, że coraz mniej młodych Polaków wie co­kol­wiek na temat stanu wojennego.
Celem przypomnienia lub zapoznania się z tamtym wydarzeniem odsyłamy do odnośnego hasła w encyklopedii.

Ks. abp Józef Michalik był gościem parafii pw. Miłosierdzia Bożego w Prze­myślu. O godzinie 18.00 odprawił Mszę świętą, podczas której 42 osoby otrzy­mały sakrament Bierz­mo­wania.

W dniach 10-12 grudnia 2006 roku, w Ośrodku Kultury i Formacji Chrześ­cijańskiej w Jarosławiu odbyły się XL Dni Skupienia dla miłośników gór, survival'owców i wszelkich „łazików” – obecna seria przeznaczona była dla grupy osób starszych i bardziej doświadczonych. Rozważania prowadził o. Andrzej Konopka domi­ni­kanin z Sandomierza. Poza stroną modlitewno-refleksyjną była możliwość pod­su­mo­wania tegorocznych wędrówek, jak też zapoznania się z za­mie­rze­niami roku przyszłego. Atrakcją były również zwiedzanie zaułków śred­nio­wiecz­nego Ja­ros­ławia.

12 grudnia

Ks. abp Józef Michalik zakończył dzisiaj – przewidzianą na ten rok – wizytację dekanatu dynowskiego. Gościł dzisiaj w Hłudnie, gdzie proboszczem jest ks. Stanisław Kaszowski. O godzinie 15.30 Dostojny Wizytator spotkał się z grupami apos­tolskimi dzia­ła­jącymi w parafii. Natomiast o godz 16.00 odprawił Mszę świętą z okolicznościową homilią oraz udzielił sakramentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży. Szczególnym akcentem pobytu Księdza Arcybiskupa Metropolity w tej parafii było uroczyste poświęcenie [konsekracja] nowego ołtarza.

11 grudnia

Ks. abp Józef Michalik wizytował dzisiaj parafię Dylągowa w dekanacie dy­now­skim. Odprawił uroczystą Mszę świętą o godz. 11.00 i wygłosił homilię oraz udzielił sakramentu Bierz­mo­wania miejscowej młodzieży. Podczas Mszy świętej porannej i na dojeździe w Pawłokomie – wygłosił Słowo Boże. Ponadto w Pawłokomie po­bło­go­sławił pomnik poległych mieszkańców, a w parafii poświęcił nowy cmentarz grzebalny. Spotkał się też z grupami apos­tolskimi dzia­ła­jącymi w parafii.

W Domu Rekolekcyjnym w Przemyślu [Parafia Świętej Trójcy] zakończyły się – trwające od piątku kolejne rekolekcje ORDW [Oaza Rekolekcyjna Diakonii Wyzwolenia]. Dla stuosobowej grupy uczestników konferencje głosili ks. prał. Stanisław Zarychks. prał. Stanisław Czenczek.

10 grudnia

W parafii św. Józefa Robotnika w Ustrzykach Dolnych gościł dzisiaj ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski. O godz. 10.00 odprawił uroczystą Mszę świętą z kazaniem i pobłogosławił cztery nowe dzwony. Otrzymały one imiona: «Maryja», «Józef», «Jan Chrzcicieli» i «Aleksander». Największy z nich jest «Jó­zef» i waży 400 kg.
Po Mszy świętej Ksiądz Arcybiskup nawiedził Biesz­czadz­kie Cen­trum Cha­ry­ta­tywne i mieszkające tam siostry ze Zgromadzenia Córek św. Franciszka z Asyżu.

W Prałkowcach odbył się pogrzeb Służebniczki s. Ludwiki Bolesławy Żołna. Urodziła się w 1916 roku i przeżyła 73 lata w zgromadzeniu. W drodze na miejsce wiecznego spoczynku na cmentarzu parafialnym towarzyszyli jej kapłani i współ­siostry oraz pa­rafianie.
Niech odpoczywa w pokoju!

cofnij -   5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu