Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości8 października

W Jarosławiu, w Sanktuarium Matki Bożej Bolesnej [oo. Dominikanie], odbyła się doroczna Pielgrzymka Róż Żywego Różańca Archi­die­cezji Prze­mys­kiej. Uroczystej Mszy świętej o godz. 11.00, koncelebrowanej przez kilku­dzie­sięciu kapłanów, przewodniczył Metropolita Przemyski ks. abp Józef Michalik.
„Bóg potrzebuje cichych pomocników, którzy modlitwą i życiem potwierdzą wiarę w Niego i poprawiać będą świat miłością i świadectwem” – powiedział Ksiądz Arcybiskup do wspólnot Żywego Różańca. W czasie homilii mszalnej Metropolita Przemyski apelował do zebranych miłośników różańcowej modlitwy, aby nieus­tan­nie, codziennie dawali świadectwo, że uwierzyli jak Maryja Słowu Bożemu. Ludziom modlitwy łatwiej jest zrozumieć wielkie tajemnice wiary i tragedię grzechu, z której niewierzący – z powodu braku nadziei - nie potrafią sami wyjść.
„Modlitwa różańcowa to modlitwa wiary i zaufania. W życiu religijnym ważne jest nie to co dowiesz się o Bogu, ale to co ty przyjmiesz od Boga – podkreślał Arcybiskup. Bogu nie można odmawiać przyjęcia Jego woli. I my – jak Maryja - przeżywamy sytuacje, w których otrzymujemy propozycje przyjęcia przychodzącego do nas Boga i Jego woli, a potem przyjąwszy ją, jak Maryja, mamy znosić dla wiary upokorzenia i odnaleźć sens w składaniu Bogu nieustannej ofiary z siebie.”
W archidiecezji przemyskiej Róże Żywego Różańca to najliczniejsza grupa dusz­pasterska zrzeszająca w sumie kilka­naś­cie ty­sięcy wier­nych.
Wszystkich czcicieli Różańca zapraszamy na Stronę o różańcu, pro­wadzoną przez Duszpasterstwo Róż naszej Archidiecezji.

7 października

Matki Bożej Różańcowej.
Parafia Zamojsce świętowała 60-lecie swego powstania. Uroczystej Mszy świętej o godz. 11.30 przewodniczył ks. bp Adam Szal.

Wieczorem, podczas odpustowej Mszy świętej o godz. 17.00, ks. bp Adam pobłogosławił odnowioną polichromię kościoła parafialnego w Sieteszy. Więcej możemy prze­czytać o tym wydarzeniu tutaj.

W Jarosławiu odbywały się uroczystości jubileuszowe 25-lecia Soli­dar­ności. Rozpoczęły się od złożenia wieńców pod pomnikiem Kapelana Solidar­ności, Sł. B. ks. Jerzego Popiełuszki na dziedzińcu Opactwa Benedyktynek. Następnie została odsłonięta tablica pamiątkowa na budynku przy ul. Kraszew­skiego 19 – pierwszej siedziby Solidarności. O godz. 15.30 uczestnicy przeszli ulicami jaroslawia do Kolegiaty, gdzie Mszy świetej koncelebrowanej prze­wod­niczył ks. abp senior Ignacy Tokarczuk. W homilii Ksiądz Arcy­biskup pod­kreslił trzy zasadnicze punkty:
          1. Powstanie Solidarności miało bardzo wielkie znaczenie historyczne;
          2. Bardzo ważny jest jej duchowy i intelektualny charakter;
          3. nadal aktualne i żywe są idee Solidarności, co budzi nadzieję.
O godz. 17.30 w Domu Kultury odbyło się widowisko słowno-muzyczne.

cofnij -   3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu