Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości10 września

III Archidiecezjalny Kongres Eucharystyczny.
W Przemyślu zakończyła się centralna uroczystość Kongresowa. Od godz. 9.30 na Przemyskim Rynku zaczęli gromadzić się wierni, przybywający na Eucharystyczne Spotkanie. Delegacje parafialne składały w przygotowanym koszu spisane na kartkach „dary duchowe”, podejmowane z okazji trwającego Roku Eucharystii.
O godz. 10.00, ks. prał. Marian Rojek, Rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu wygłosił półgodzinna konferencje na temat „Eucharystia chlebem życia”.

W oczekiwaniu na Mszę świętą, wierni odmawiali różaniec rozważając Tajemnice Światła. Modlitwę prowadził ks. prał. Wacław Partyka. Połączone chóry (ok. 150 osób) i orkiestry (ok. 400 instrumentów) pod dyrekcja ks. prał. Mieczysława Gniadego prowadziły śpiew podczas całej Uroczystości. Na okoliczność Kongresu został skomponowany przez p. Tadeusza Dobrowolskiego specjalny hejnał, który został wykonany na rozpoczęcie procesji wejścia.
W koncelebrowanej, pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika, Mszy świętej uczestniczyło czterech biskupów (bp Kazimierz Górnybp Edward Białogłowski z Rzeszowa, bp Mariusz Leszczyński z Zamościa i bp Adam Szal), dwóch infułatów: ks. inf. Stanisław Zygarowicz i ks. inf. Julian Pudło, generał zakonu Paulinów o. Izydor Matuszewski oraz Generał Księży Michalitów ks. Kazimierz Radzik oraz około dwustu kapłanów. Ponadto we Mszy świętej wzięli udział zaproszeni goście: Kapituła Metropolitalna i Kapituły Kolegiackie: brzozowska, jarosławska, krośnieńska i przeworska oraz władze samorządowe, parlamentarzyści i przedstawiciele przemyskich szkół wyższych.

Okolicznościową homilię wygłosił ks. bp Kazimierz Górny, który wskazywał na przykłady świętych czcicieli Eucharystii z terenu diecezji, jak św. Józef Sebastian, bł. Jan Balicki, bł. Bronisław Markiewicz, bł. Władysław Findysz i wielu Sług Bożych. Źródło swojej świętości czerpali w pobożności eucharystycznej.

Pod koniec Mszy świętej został wystwiony Najświętszy Sakrament, aby oddać Chrystusowi Panu należną część. Zostały odśpiewane Akty uwielbienia i wyruszyła procesja z monstrancją do Archikatedry. Przy bazylice, ks. bp Adam udzielił zgro­madzonym końcowego bło­gosła­wieństwa i od­śpiewano «Boże coś Polskę»


O godz. 15.00 w Collegium Marianum przy ul. św. bpa Pelczara odbyła się nadzwyczajna Kongregacja Ruchu Światło-Życie w związku z przejściem do innych obowiązków dotychczasowego Moderatora Diecezjalnego ks. dra Piotra Kandefera. Zdaniem Kongregacji był wybór kandydatów na następcę ks. Kandefera. W posiedzeniu wziął udział w charakterze obserwatora ks. prał. Wacław Partyka Wikariusz Generalny oraz przedstawiciel Centralnej Diakonii Ruchu – ks. Ireneusz Kopacz. Metodą ewangelicznej rewizji życia Widzieć - Osądzić - Działać rozważano, jakimi cechami winien odznaczać się kandydat. W wyniku tajnego głosowania wyłoniono nazwiska trzech kapłanów do zaprezentowania Księdzu Arcybiskupowi, który zamianuje Mo­dera­tora Die­cez­jalnego.

cofnij -   4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu