Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości4 kwietnia

Przemyśl żegna ukochanego Ojca Świętego.
W poniedziałek, 4 kwietnia br., o godzinie 18.00 w Archikatedrze Przemyskiej została odprawiona Msza święta koncelebrowana za duszę Jana Pawła II. Przewodniczył jej ks. prał. Zbigniew Suchy, redaktor Przemyskiej Edycji Niedzieli. On też wygłosił homilię, w której wskazał na olbrzymią spuściznę zostawioną przez zmarłego Papieża. Kaznodzieja wzywał do czytania i przeżywania na nowo, tego co przekazywał nam Ojciec Święty.

O godz. 19.00, na placu przy stadionie Polnej, gdzie 2 czerwca 1991 roku wylądował papieski helikopter, zgromadziła się młodzież z nauczycielami, rodzicami i wychowawcami, aby przejść trasą przejazdu Ojca Świętego, rozważając Słowo Boże w 14 stacjach, tzw. VIA LUCIS (Droga Światła). Na wzór Drogi Krzyżowej prowadzone były rozważania uobecniające spotkania zwycięskiego Chrystusa z Apostołami, Marią Magdaleną i innymi świadkami jego Zmart­wychwstania. Kilka tysięcy uczestników przemarszu, w skupieniu wsłuchując się w rozważane treści i śpiewając, przeszła za krzyżem i płonącym Paschałem ulicami: Wybrzeże Marszałka Piłsudskiego, Tadeusza Kościuszki, Rynek, Adama Asnyka i Katedralną pod bazylikę. Pierwotnie zamierzano zakończyć to nabożeństwo w Archikatedrze, jednakże ze względu na niespodziewanie wielką liczbę uczestników, rozwiązanie zgromadzenia odbyło się na Placu Katedralnym. Po dojściu na plac przy Katedrze odśpiewano Apel Jasnogórski, a przewodniczący nabożeństwu ks. prał. Wacław Partyka udzielił zebranym błogosławieństwa. Nabożeństwo przygotował zespół duszpasterstwa młodzieży pod kierunkiem ks. prał. Tadeusza Białego. Nad nagłośnieniem uroczystości czuwali harcerze, a policja i straż miejska zabezpieczali trasy przejścia pochodu.

Pomimo zakończenia spotkania, młodzież się nie rozchodziła śpiewając i unosząc trzymane w rękach świece. O godzinie 21.37 odezwały się dzwony przemyskich kościołów. Na ich dźwięk wierni spontanicznie poklękali i trwali w niezwykłym skupieniu.

Codziennie, aż do dnia pogrzebu, o godz. 18.00 odprawiana jest w Archikatedrze Przemyskiej msza święta koncelebrowana za duszę Jana Pawła II.

We wtorek i środę, o godzinie 21.37 przemyska młodzież ma zamiar zgromadzić się ze świecami pod Krzyżem Zawierzenia na Zniesieniu. Tam, u stóp Chrystusa Miłosiernego górującego na miastem, zwykli się gromadzić Przemyślanie w różnych, ważnych dla siebie chwilach.

W przeddzień pogrzebu Papieża Polaka, we czwartek, o godz. 20.00 na przemyskim Rynku zostanie odprawiona Msza święta za Jana Pawła II.

***

Ks. bp Adam Szal wizytuje nadal dekanat Przeworsk II.

cofnij -   2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu