Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 września

W ostatni dzień września w Przemyskim Seminarium Duchownym przeżywano inaugurację nowego roku akademickiego. O godz. 9.00 odbyła się kon­fe­rencja pedagogiczna, a o 10.15 ropoczęła się koncelebrowana Msza święta pod przewodnictwem ks. abpa Józefa Michalika. Metropolita Przemyski wyglosił też homilię, w której zwrócił się do słuchaczy z pytaniem: „Jaki powinien być kapłan na dzisiejsze czasy?” W odpowiedzi ukazał, że taki – jakiego ustanowił Jezus Chrystus. Wskazując na Patrona dnia dzisiejszego, św. Hieronima, mówił o po­trze­bie zgłębiania Słowa Bożego i dawania świadectwa Słowu. W koncelebrze udział wzięli: Księża Biskupi – Adam SzalMarian Rojek, Księża Infułaci – Stanisław Zygarowicz, Julian PudłoWiesław Szurek z Rzeszowa, dziekan Wydziału teologicznego PAT – ks. prof. dr hab. Stanisław Hałas, rektorzy Seminariów Duchownych z Rzeszowa, Sandomierza, TarnowaGródka Po­dol­skiego na Ukrainie, wychowawcy i wykładowcy Instytutu Teologicznego w Przemyślu, Księża Dziekani, proboszczowie i zaproszeni Księża Goście.
Po Mszy świętej dalsza część uroczystości odbywała się w auli. Chór Seminaryjny od­śpiewał Gaude mater Polonia, a Rektor – ks. dr Dariusz Dziadosz dokonał otwarcia roku, a ks. dr Norbert Podhorecki – prefekt studiów, odczytał spra­woz­danie z poprzedniego roku akademickiego. Następnie odbyła się immatry­kulacja 38. alumnów pierwszego roku, a ks. dr hab. Zdzisław Kruczek, michalita pracujący na misjach wygłosił wykład, pt.: „Zagadnienie inkulturacji w kontekście ewangelizacji w Papui Nowej Gwinei”. Na koniec zotały wygłoszone podrowienia przez dziekana Wydziału Teologicznego PAT, rektorów sąsiednich seminariów duchownych oraz przedstawiciela Prezydenta Przemyśla – wiceprezydenta Ryszarda Lewandowskiego. Słowo Metropolity Przemyskiego oraz błogosławieństwo na nowy rok akademicki, zakończyły spotkanie w Auli. Zabrzmiało gromkie Gaudeamus igitur... co oznaczało, że rok akademicki 2006/2007 rzeczywiście się rozpoczął. Końcowym punktem programu był wspólny obiad w refektarzu seminaryjnym.

W Jarosławskim Domu Rekolekcyjnym zakończyły się Dni Duszpasterskie odbywane pod hasłem: Przywracać nadzieję w środowiskach parafialnych. Mszę świetą na zakończenie spotkania odprawił ks. bp Adam Szal, który wy­głosił również okolicznościową homilię.

Wczoraj w Ośrodku KSM „Nadzieja” w Dubiecku - Wybrzeże rozpoczęła się Ogólnopolska Sesja Zarządów Diecezjalnych Katolickiego Sto­wa­rzy­szenia Młodzieży. Uczestniczą w niej przedstawiciele Zarządów z 28 diecezji wraz z diecezjlanymi asystentami. Dzisiaj gościem zjazdu jest ks. abp Józef Michalik – Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski, który przewodniczył Mszy świętej o godz. 16.00 i skierował słowo do uczestników sesji. Po Mszy świętej spotkał się z diecezjalnymi asystentami KSM. Przybyli na spotkanie również: p. dr Antoni Spyra – specjalista z psychologii zarządzania; p. Halina Szydełko – Prezes Krajowego Instytutu Akcji Katolickiej. Wieczorem Asystent Generalny KSM ks. prał. Antoni Sołtysik wygłosił konfernecję nt: „Jan Paweł II przewodnikiem młodzieży KSM”. Sesja zakończy się w niedzielę.
Nasza diecezja reprezentowana jest przez 6 członków zarządu Diecezjalnego KSM, gospodarzy oraz diecezjlanego asystenta KSM – ks. Marka Blecharczyka, dyrektora Ośrodka „Nadzieja”.

Na Zamku KazimierzowskimPrzemyślu odbywa się XIII FESTIWAL PIOSENKI RELIGIJNEJ – PRZEMYŚL' 2006 pod hasłem „Zbudujemy dom na skale”. Festiwal zorganizowały: Duszpasterstwo Młodzieży Kurii Me­tro­po­litalnej w Przemyślu oraz Wydział Kultury, Promocji i Współpracy Urzędu Miasta Przemyśla. O wynikach eliminacji poinformujemy w późniejszym terminie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu