Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 czerwca

W Nowej Sarzynie odbyło się poświęcenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej dla Nie­peł­no­spraw­nych, którego dokonał ks. abp Józef Michalik, metropolita prze­myski. O godz. 11.00 prze­wod­niczył on kon­ce­le­browanej Mszy świętej, podczas której wygłosił oko­licz­noś­ciową homilię.

Dzisiaj wieczorem, gościem Księdza Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego był ks. Stanisław kard. Nagy. Ksiądz Kardynał złożył wizytę w Przemyślu w drodze powrotnej ze Lwowa.

O godzinie 19.00 w Stubnie podczas Mszy świętej z kazaniem, ks. bp Adam Szal udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania 37 osobom miejscowej młodzieży oraz z parafii Leszno.

W uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w kościele św. Jakuba ApostołaKorczowej, miał miejsce Dzień Skupienia Parafialnych Od­dzia­łów Akcji Katolickiej z ChotyńcaKor­czo­wej. Na początek, o godz. 10.00 zos­tała odprawiona Msza święta z ho­milią, a po niej odbyła się kon­fe­ren­cja na temat „Trwajcie mocni w wierze”. Następnie o godz. 11.00 rozpoczęła się Adoracja Najświetszego Sakramentu, zakończona odmówieniem Anioł Pański. Po obiedzie omawiano bieżące sprawy organizacyjne AK oraz wysłuchano konferencji pt. „Przywracajmy nadzieję ubogim”. Spotkanie zakończyło się Koronką do Bożego Miłosierdzia. Z obydwu POAK wzięło udział 20 osób i miejscowy kleryk Piotr.[ralacja: ks. Jan Bocek, ks. Tadeusz Barcikowski]

29 czerwca

Uroczystość św. Apostołów Piotra i Pawła.
W parafii pw. św. Mikołaja w Wyszatycach, podczas Mszy świętej od­pra­wio­nej o godz. 18.00, ks. bp Marian Rojek udzielił sa­kra­mentu Bierz­mo­wania miej­scowej mło­dzieży.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu