Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 kwietnia

   Z okazji imienin
składamy najserdeczniejsze życzenia
Księdzu Biskupowi Marianowi Rojkowi.
Niech Pan wspomaga Swoją łaską
Dostojnego Solenizanta.
Ad multos annos!

Ks. abp Józef Michalik oraz ks. bp Adam Szal kontynuują wizy­tacje ka­no­niczne rozpoczęte wczoraj w dekanacie lutowiskim i domaradzkim.

Ks. bp Marian Rojek, podczas Mszy świętej o godz. 11.00, udzie­lał sa­kra­mentu Bierzmowania w parafii pw. św. Mateusza w Gniewczynie.

Po południu, ks. bp Adam Szal udzie­lił sa­kra­mentu Bierzmowania 231 osobom z dekanatu jaćmierskiego [bez Strachociny]. Miało to miejsce podczas Mszy świętej o godz. 16.00 w pa­rafii pw. Pod­wyższenia Krzyża Świętego w Besku.

O godz. 18.30 w parafii Ojców Kapucynów w Krośnie ks. bp Adam udzielił Bierzmowania 40 osobom.

29 kwietnia

Zakończyły się Wiosenne Konferencje Rejonowe. Dziś Kongregacja odbyła się w Przemyślu. O godz. 9.30 zostało odprawione w Archikatedrze Nabożeństwo Biblijne, podczas którego ks. abp Józef Michalik wygłosił konferencję ace­ty­czną do kapłanów. Od godziny 10.30 odbywało się spotkanie w auli Instytutu Teologicznego. Ks. dr Adam Dereń z CARITAS Polska zaprezentował temat o charytatywnej dzialalności Kościoła, ze szczególnym uwzględnieniem zes­po­łów charytatywnych i Szkolnych Kół CARITAS. Przedstawiciel Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego, p. mgr Piotr Słaby mówił o różnych fun­du­szach zewnętrznych – wskazując na możliwości ich pozyskiwania. Poruszane były także aktualne sprawy Kościoła lokalnego.

[http:// Przemyskiej Agencji Rozwoju Regionalnego: www.parr.pl.

Ks. abp Józef Michalik rozpoczął dzisiaj wizytację kanoniczną dekanatu Lutowiska od parafii pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Cza­rnej. Odprawił Mszę świętą, podczas której udzielał sa­kra­mentu Bierzmowania. Po Mszy świętej spotkał się z gru­pami dzia­ła­jącymi w parafii. Wizytacja potrwa do jutra.

Również Ks. bp Adam Szal rozpoczął dwudniową wizytację kanoniczną dekanatu domaradzkiego. W parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Ja­sie­nicy Rosielnej podczas Mszy świętej o godz. 17.00 udzielił sa­kra­mentu Bierzmowania 58 gminazjalistom. Po Mszy świętej spotkał się z gru­pami dzia­ła­jącymi w parafii.

Ks. bp Marian Rojek, podczas Mszy świętej o godz. 17.30, udzie­lał sa­kra­mentu Bierzmowania w parafii pw. św. Judy Tadeusza w Mirocinie.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu