Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomościPrzypominamy, że ostatniego marca upływa termin zgłaszania grup
do udziału w XIII Spotkaniu Młodych w Przeworsku.
Na specjalnej stronie internetowj Spotkania:
www.mlodzi.przemysl.opoka.org.pl
można znależć wszelkie informacje dotyczące przydziału dekanatów
do kościołów stacyjnych, adresy odpowiedzialnych za te stacje
oraz potrzebne formularze i konspekty nabożeństw.

31 marca

W ostatnim dniu marca ks. bp. Adam Szal o godz. 10.00 przewodniczył Mszy świętej w kaplicy Sióstr Niepokalanek [ul. Głęboka 1] w Jarosławiu. Ho­milię podczas Eucharystii wygłosił ks. prał. Zbigniew Suchy, redaktor na­czelny „Niedzieli Przemyskiej”. Dzisiejszym modlitewnym spotkaniem w kaplicy rozpoczęto rozstrzygnięcie konkursu «Sacrum w literaturze i sztuce».

W Krasiczynie odbywała się dzisiaj niezwykła uroczystość. W parku Zespołu Pa­ła­cowo-Parkowego posadzono dęba upamiętniającego Papieża Jana Pawła II. Dzisiaj o godz. 13.30 ks. prał. Stanisław Bartmiński, miejscowy proboszcz, pobłogoslawił zasadzoną roślinę, a ks. prał. Zdzisław Majcher z Przemyśla, mówił o kontaktach Ojca Świętego z diecezją Przemyską – zarówno w okresie pa­pies­kim, jaki i poprzedzjącym wybór.

Zwyczaj sadzenia drzewa w parku Zamku Krasiczyńskiego ma swoją długą historię. Właściciele upamiętniali w ten sposób urodziny dziecka: gdy narodził się syn, sadzili dąb, umieszczając przy nim kamienną tablicę z datą urodzin; gdy przyszła na świat córka, zasadzali lipę, również oznaczając ten fakt na ka­miennj ta­blicy. Po śmierci, dopisywano na tych tablicach datę zgonu.

Pomysłodawcą zasadzenia dębu w pierwszą rocznicę śmierci Papieża Polaka jest Agencja Rozwoju Przemysłu, która świętuje w tym roku dziesięciolecie swojego istnienia. W pobliżu drzewa z napisem „Adam 1867-1951” upamiętniającego Księcia Adama Sapiehę, metropolitę krakowskiego, będzie rósł teraz dąb oznakowany „Jan Paweł II 1920-2005”.

W Domu Rekolekcyjnym w Przemyślu rozpoczęły się rekolekcje zamknięte dla członków Zrzeszenia Właścicieli Nieruchomości. Ćwiczeniom prze­wod­niczy ks. prał. Stanisław Czenczek.

30 marca

Ks. bp. Adam Szal rano odbył spotkanie z rodzicami księży powołanych z Od­rzy­ko­nia, a następnie o godz. 10.30 odprawił Mszę świętą z udziałem dzieci i młodzieży gimnazjalnej. Po Eucharystii odbyło się spotkanie w szkole, którego integralną częścią była akademia poświęcona Janowi Pawłowi II i rozmowa z gro­nem peda­gogicznym. Kolejnym punktem wizytacji były odwiedziny Sióstr Słu­żeb­niczek pracujących w parafii.

Zakończyły się rekolekcje w WSD Przemyśl. Podczas Mszy świętej o godzinie 7.00 rano, ks. bp Marian Rojek udzielił posługi akolitatu alumnom roku IV.

W Schronisku dla Bezdomnych Mężczyzn w Przemyślu [ul. Foscha 12] odbyło sie spotkanie mieszkańców i zarządu z Wicewojewodą Podkarpackim Dariuszem Iwaneczko oraz Wicedyrektorem Wydziału Polityki Społecznej Mirosławem Przewoźnikiem. W spotkaniu uczestniczył opiekun Schroniska ks. prał. Bronislaw Żolnierczyk , który przewodniczył wspólnej modlitwie w kaplicy domowej.

W parafii pw. św. Piotra i Jana w Krośnie, ks. bp Adam Szal odprawił Mszę świętą o godz. 17.00, podczas której udzielił sakramentu bierzmowania 150 osobowej grupie miejscowej mło­dzieży.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu