Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 grudnia

VII dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego – Zakończenie Roku 2005.
Około osiemdziesiąt osób w różnym wieku, bierze udział w rekolekcyjnym spot­kaniu w ramach «Szkoły Ucznia», które odbywa się w Ośrodku Wolontariatu CARITAS w Rajskiem k. Wołkowyi. Jak pamiętamy z ogłoszeń – środowiska Grup Modlitewnych, Róż Różańcowych i Grup Caritas Archidiecezji Przemyskiej w roku formacyjnym 2005/2006 podjęły temat: Droga do źródła Eu­cha­rys­tii, abyśmy mogli zdobywać szczyty życia duchowego. Trwające od wczo­raj spotkanie formacyjne zajmuje się tematem Kościół sakramentem zbawienia. Katechezy głosili: wczoraj – ks. prał. Henryk Hazik, a dzisiaj ks. abp Józef Michalik. O godz. 12.00 została odprawiona koncelebrowana Eucharystia pod przewodnictwem Metropolity Przemyskiego, a homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka. Obecni byli kaplani zajmujący się tymi grupami, między innymi: ks. prał. Marian Bocho, ks. Jacek Rosół, ks. Jan Smoła, ks. Bogdan Czerwiński, ks. Maciej Gierula i jedyny w archidiecezji kapłan-solenizant dzisiejszy – ks. Sylwester Dec oraz dyrektor Domu ks. Paweł Biernat i sekretarz Arybiskupa ks. Witold Ostafiński. Wielką pomocą organizacyjną służyli obecni na spotkaniu alumni seminarium.
W godzinach wieczornych nabożeństwo z kazaniem na zakończenie roku odprawił ks. prał. Marian Bocho. Spotkanie potrwa do jutra, do godzin południowych.

W parafiach Archidiecezji odbyły się nabożeństwa przebłagalno-dzięk­czynne za kończący się rok 2005. W Archikatedrze, Mszy świętej koncelebrowanej na zakończenie starego roku połączonej z nieszporami przewodniczył ks. abp Józef Michalik. W zakończeniu Roku uczestniczyli: Księża Biskupi – Adam Szal i Biskup Nominat Marian Rojek, kanonicy Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej oraz wychowawcy seminaryjni i kapłani dekanatu przemyskiego I. Homilię wygłosił ks. prał. Wacław Partyka, wikariusz generalny.

30 grudnia

VI dzień w Oktawie Narodzenia Pańskiego – Święto Świętej Rodziny.
W kaplicy domowej Sióstr Rodziny Maryi w Przemyślu o godz. 17.00 odbyła się Msza święta odpustowa, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. abp Józef Michalik. Współkoncelebrowali: ks bp Adam Szal i ks. bp Nominat Marian Rojek oraz ks. inf. Stanisław Zygarowicz i Księża Wychowawcy Seminaryjni.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu