Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 lipca

Wczoraj zmarł w łańcuckim szpitalu ks. Eugeniusz FIL , ur. 3.03.1930 w Izdebkach.

Ks. Eugeniusz FIL, po ukończeniu Seminarium Duchownego w Przemyślu, wyświęcony został na kapłana 27 czerwca 1954 roku. Pracował w następujących placówkach: w Budach Łańcuckich; Sieklówce, Ostrowie k. Przeworska, Krzeczowicach, Przeworsku Farze, Sławęcinie i Skołyszynie. Po urlopie zdrowotnym w 1987 roku pracował przez pięć lat w Kurii Biskupiej, jako notariusz. W 1992 roku przeszedł na rentę, a następnie na emeryturę i aż do śmierci mieszkał w Kraczkowej.

Pogrzeb odbędzie się we wtorek 2.08. br o godz. 10.00 w Izdebkach, rodzinnej parafii Zmarłego.

27 lipca

O godz. 11.00 w Archikatedrze Przemyskiej została odprawiona Msza święta koncelebrowana przez kilkunastu kapłanów, pod przewodnictwem ks. bpa Adama Szala, za duszę śp. Marii Dębickiej, siostry ze Zgromadzenia Sług Jezusa. Homilię pogrzebową wygłosił ks. inf. Stanisław Zy­ga­rowicz, który bardzo szczegółowo ukazał życie Zmarłej, jako tej która służyła Jezusowi z zapaloną pochodnią wiary. Po Mszy świętej odbył się pogrzeb na prze­myskim Cmen­tarzu Głów­nym.
Siostra Maria miała 82 lata, z czego czterdzieści przeżyła w Zakonie, zało­żonym przez bł. Hono­rata Koź­mińskiego. Na temat tego nie­ha­bitowego zgromadzenia można się dowiedziećtutaj.

24 lipca

XVII niedziela zwykła.
Zakończyła się doroczna Akcja Ewangelizacyjna "Bieszczady dla Jezusa". W Polańczyku, o godz. 11.00 ks. abp Józef Michalik, Metropolita Przemyski przewodniczył Mszy świętej koncelebrowanej i wygłosił homilię.
Na temat tej, trwającej od kilu lat, akcji ewangelizacyjnej można się więcej dowiedzieć tutaj.

23 lipca

Tegoroczne Dożynki Archidiecezjalne odbędą się w Przeworsku w ostatnią niedzielę sierpnia.
Już teraz zapraszamy wszystkich do wzięcia w nich udziału.

 

Tekst zaproszenia jest obok do pobrania

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu