Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości31 marca

W Gródku nad Dunajcem odbywa się doroczny zjazd Dyrektorów Wydziałów Dusz­pasterskich z całej Polski. Naszą Archidiecezję reprezentował na tym dwudniowym zjeździe ks. prał. Wacław Partyka.
Spotkanie było poświęcone omówieniu programu duszpasterskiego na najbliższy rok. Konferencja Episkopatu Polski zatwierdziła pięcioletni program, który będzie realizowany od roku duszpasterskiego 2006. Hasło tego pięciolecia, to: Kościół niosący Ewangelię nadziei. Najbliższy rok, to realizacja zadania: Przywracajmy nadzieje ubogim. Spotkaniu przewodniczył ks. abp Damian Zimoń z Katowic, który stoi od kilkunastu lat na czele Komisji Duszpasterstwa Ogólnego.

30 marca

Ks. bp Adam Szal przewodniczył Mszy świętej pogrzebowej za śp. ks. Jana Polaka, michality, który był dyrektorem Domu Dziecka "Nasza Rodzina" w Prałkowcach. Zmarły ksiądz Dyrektor miał 62 lata życia. Ostatnie przeżył w Prałkowcach opiekując się młodzieżą w Domu Dziecka. Został on pogrzebany na cmentarzu parafialnym w Prałkowcach.

Wieczne odpoczywanie, racz mu dać Panie.

29 marca

W Przemyślu odbył się zjazd Zambrowiaków. Kapłani pochodzący z Zambrowa, odwiedzili swego Krajana Księdza Arcybiskupa Józefa Michalika. Wspólnie modlili się w Przemyskiej Archikatedrze i na Kalwarii Pacławskiej.

27 marca

Wielkanoc. W archikatedrze przemyskiej, ks. abp Józef Michalik prze­wodniczył Mszy świętej re­zu­rekcyjnej, w której wzięli udział również Ksiądz Biskup Pomocniczy Adam Szal oraz kanonicy Kapituły Metropolitalnej. Oprawę muzyczną tworzył Chór "MAgnificat" pod dyrekcją ks. prał. Mieczysława Gniadego. Metropolita Przemyski wygłosił okolicznościowe kazanie, w którym mówił o przemieniającej sile spotkania ze Zmartwychwstałym Panem

26 marca

Wielka Sobota. Dzisiejszej Jutrzni z Godziną Czytań o godz. 9.00, przewodniczył ks. bp Adam Szal. W na­bożeń­stwie wzięli udział: ks. abp Józef Mi­chalik, Kapi­­tuła Metro­­politalna oraz księża wycho­wawcy i profesorowie Seminaryjni. Po nabożeństwie, ks. abp Metropolita poświęcił pokarmy na stół wielkanocny.

***

Przed południem Ksiądz Adam Szal odwiedził Przemyskie Centrum CARITAS, gdzie dokonał poświęcenia pokarmów i spotkał się z kilkusetosobową grupą ubogich, którzy na co dzień korzystają z pomocy tej placówki.

***

Wieczorem o godz. 19.00 rozpoczęła się uroczysta celebracja Liturgii Paschalnej. Obrzędowi poświęcenia ognia i wody chrzcielnej oraz koncelebrze przewodniczył ks. bp Adam Szal, który wygłosił okolicznościową homilię.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu