Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 listopada

W Bazylice Ducha Świętego w Przeworsku, odbyła się uroczysta instalacja kanoników Prze­worskiej Kapituły Kolegiackiej. 0 godzinie 12.00 rozpoczęła się uroczysta Msza święta kon­celebrowana pod przewodnictwem Ks. abpa Józefa Michalika, Metropolitę Przemyskiego, przy udziale ks. bpa Bolesława Taborskiego – przeworszczanina, przedstawicieli Przemyskiej Kapituły Metropolitalnej (ks. prał. Józefa Bara i ks. prał. Wacława Partyki) oraz Jarosławskiej Kapituły Kolegiackiej (ks. prał. Jana Twardego – prepozyta i ks. prał. Marka Kowalika). Uroczystość była inauguracją działania nowej kapituły, powołanej do istnienia 19 marca br. Na początku, gospodarz miejsca, ks. prał. Stanisław Szałankiewicz, powitał przybyłych gości i poprosił Metropolitę Przemyskiego o pobłogosławienie nowych dystynktoriów. Po poświęceniu krzyży kapitulnych, ksiądz Arcybiskup wprowadził w funkcję prepozyta ks. prał. Stanisława Haręzgę, a ten z kolei przekazał dystynktoria pozostałym księżom kanonikom.
Oto pełny skład nowej kapituły: ks. Stanisław HARĘZGA, jako jej przewodniczący, ks. Stanisław SZAŁANKIEWICZ – miejscowy proboszcz, jako jej kustosz,
księża kanonicy gremialni: ks. Aleksander BURDZY, ks. Franciszek KIDA, ks. Czesław LECH. ks. Teodor MARUT, ks. Stanisław OŻÓG, ks. Zenon RUCHLEWICZ, ks. Adam REJMAN, ks. Zbigniew RYŻOWICZ, ks. Marian WRONA;
honorowi kanonicy: ks. Adam DREWNIAK, ks. Eugeniusz DRYNIAK, ks. Henryk HAZIK, ks. Stanisław JANUSZ, ks. Józef KIEŁBOWICZ, ks. Stefan KOŁODZIEJ, ks. Jerzy LIC, ks. Anatol STANDYŁO, ks. Edward ŚNIEŻEK, ks. Stanisław TOMASZEK, ks. Kazimierz WÓJCIKOWSKI,(Ks. Zdzisław DARAŻ - misjonarz, nie był obecny).
Homilię w czasie Mszy świętej wygłosił ks. prał. Haręzga, który nawiązując do ewangelii I Niedzieli Adwentu: „nabierzcie Ducha i podnieście głowy, zbliża się bowiem odkupienie wasze”…, mówił o potrzebie czytania i rozważania Pisma świętego. Wyjaśnił również symbolikę dysktynktorium: gołębica Ducha Świętego i napis «Veni Sanctae Spiritus» (Przybądź Duchu Święty) na awersie oraz księga Biblii i napis «Tolle lege» (Bierz i czytaj) na odwrocie, nawiązują do zadania wyznaczonego nowopowstałej Kapitule. Ma ona bowiem „promować Biblię”, tzn. szerzyć w archidiecezji nie tylko czytanie i rozważanie Pisma świętego, ale należny Mu szacunek i życie według zawartych tam zasad.
Po Mszy świętej Celebransi oraz nowi Księża Prałaci udali się na krótką modlitwę do kaplicy Grobu Pańskiego. Podczas liturgii śpiewał chór parafialny «Echo», pod dyrekcją p. Andrzeja Olchawy, miejscowego organisty.

27 listopada

W Podkarpackim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli - Oddział Przemyślu odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli religii na temat „Przezwyciężony dramat śmierci”. Zajęcia prowadził ks. Jan Częczek, nauczyciel doradca w Ośrodku. 28 listopada. Wspólnota nauczycieli zaangażowanych w Duszpasterstwo Nauczycieli w Przemyślu , jak co roku, spotkała się w bazylice archikatedralnej na Mszy św., aby modlić się za zmarłych nauczycieli i pracowników oświaty. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. Jan Częczek, duszpasterz środowiska nauczycielskiego.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu