Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Archiwum wiadomości30 października

Gimnazjum w Tarnawie Górnej otrzymało imię Jana Pawła II. Z tej okazji abp Józef Michalik odprawił Mszę świętą w miejscowym kościele parafialnym dla wspólnoty gimnazjalnej, zaproszonych gości oraz dla mieszkańców wioski. Metropolita Przemyski poświęcił także sztandar szkoły. Po zakończonej modlitwie, uczestnicy Eucharystii przeszli do Gimnazjum, gdzie miały miejsce okolicznościowe przemówienia i program artystyczny w wykonaniu gimnazjalistów.

30 października

W Krośnie (parafia św. Piotra i Jana z Dukli) odbyło się sympozjum katechetyczne na temat "Wychowanie patriotyczne". Naukową sesję rozpoczęła Msza św. pod przewodnictwem i z homilią bp Kazimierza Ryczana z Kielc. Referaty wygłosili: bp Kazimierz Ryczan, nt. Patriotyzm w Unii Europejskiej, dr Marek Lasota (Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Krakowie) nt. Rola IPN w wychowaniu patriotycznym, ks. dr Waldemar Janiga (Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Krośnie) nt. Patriotyzm w katechezie. Dopełnieniem wykładów były spotkania panelowe nt. Polak - Patriota - Europejczyk - Katolik, które prowadzili mgr Krystyna Chowaniec (Starszy Wizytator Podkarpackiego Kuratorium Oświaty w Rzeszowie), mgr Jan Garcarski (Dyrektor Muzeum Podkarpackiego w Krośnie), mgr Stanisław Fundakowski (Kierownik Podkarpackiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, Oddział w Krośnie), mgr Jaromir Kwiatkowski (Redaktor Gazety Codziennej "Nowiny"). Na zakończenie sympozjum odbył się Koncert Patriotyczny w wykonaniu śpiewaków i muzyków Liceum Muzycznego w Krośnie, pod dyrekcją Renaty Zajdel i Magdaleny Sokołowskiej-Faryj. Koncert prowadziła Aleksandra Dućka. Sympozjum zostało zorganizowane przez Podkarpacki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Rzeszowie – Oddział w Krośnie i Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Sanoku we współpracy z Wydziałem Nauki Katolickiej Kurii Metropolitalnej w Przemyślu.

28 października

W sali misyjnej Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbyło się spotkanie kapelanów szpitali i duszpasterzy służby zdrowia. Gościem spotkania był abp Józef Michalik. Podczas obrad księża moderatorzy wypracowywali program duszpasterskiej posługi na nowy rok kościelny. Naradę prowadził ks. Kazimierz Gadzała, diecezjalny duszpasterz służby zdrowia.

27 października

W czytelni czasopism Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu odbyła się Kongregacja Księży Dziekanów. Podczas posiedzenia podjęto dyskusję nad wypracowaniem nowego programu duszpasterskiego, któremu przyświecać będzie hasło: «Naśladować Chrystusa Miłosiernego ze św. Józefem Sebastianem, biskupem». Obradom przewodniczył abp Józef Michalik, metropolita przemyski.

cofnij -   1  2  3  4  5  6  7  8   - wcześniejsze

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu