Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef RYCZAN, zm. 1981

Urodził się 16 lutego 1907 r. w Żurawicy. Studia gimnazjalne odbywał w latach 1919-1927. Po ich ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem długich przygotowań do pracy kapłańskiej stało się przyjęcie święceń prezbiteratu 19 czerwca 1932 r. Egzamin proboszczowski złożył 19-20 maja 1942 r. Po święceniach pracował jako wikariusz w Zgłobniu do 9 kwietnia 1934 r., w Pantalowicach do 1 sierpnia 1937 r., następnie jako administrator często z narażeniem życia w warunkach wojennych do 4 marca 1943 r. Zmuszony niebezpieczną sytuacją do opuszczenia tej parafii, pracował jako wikariusz w Chyrowie do 11 października 1944 r., po czym wrócił w charakterze administratora do Nowocielec Koz. i Ropienki. Następnie pracował jako wikariusz ekspozyt w Hadlach Szklarskich do 25 maja 1963 r. Tu władza diec. odznaczyła go Expositorio Canonicali. Potem objął administrację parafii w Stalach do września 1963 r. Na skutek pogorszenia się stanu zdrowia skorzystał z urlopu zdrowotnego w rodzinnej miejscowości w Żurawicy. Od lipca 1971 r. przeszedł na rentę i zamieszkał w Jarosławiu, gdzie zmarł 7 września 1981 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w rodzinnej Żurawicy przy udziale ks. Bpa Tadeusza. Błaszkiewicza. Doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu