Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan BAZAN, zm. 1980

Urodził się 7 czerwca 1905 r. w Krośnie. Uczęszczał do gimnazjum w Krośnie, Jaśle i w Przemyślu. Po maturze wstąpił w 1923 r. do Seminarium w Przemyślu. Po ukończeniu czteroletnich studiów, otrzymał święcenia prezbiteratu 9 10 1927 r. w bazylice w Leżajsku. Pracował w charakterze wikariusza w Żołyni (do 15 września 1929 r.), w Szebniach (do 7 maja 1932 r.). Przez kilka miesięcy administrował parafiami Rakszawa (do 15 lipca 1932) i Strzałkowice (do 26 listopada 1932 r.). Następnie spełniał funkcję wikariusza: w Łące k. Rzeszowa (do 1 września 1934r.) i w Jaśle (do 25 maja 1936 r.). Przez rok szkolny 1934/35 był też katechetą jasielskiego gimnazjum żeńskiego. Od 25 czerwca 1936 r. objął probostwo w Pstrągowej, aby oddawać się duszpasterstwu parafialnemu przez ponad czterdzieści lat: na tej pierwszej placówce do 1 sierpnia 1947 r., w Jedliczu do 30 kwietnia 1949 r., w Jaśle do 25 marca 1955 r., w Wysokiej k. Łańcuta od lipca 1955 r. do marca 1957 r., wreszcie w Przemyślu jako proboszcz parafii katedralnej od 5 czerwca 1959 r. do 30 czerwca 1977 r. Wszędzie okazywał się wybitnym duszpasterzem i kaznodzieją (wiele kazań publikowały czasopisma homiletyczne, zwłaszcza "Ambona współczesna"). W Jaśle, prawie całkowicie zniszczonym przez okupanta, odbudował z ruin zabytkowy kościół famy, zorganizował życie parafialne odradzającego się na nowo miasta. W okresie nacisków administracyjnych usunięty gwałtem z probostwa jasielskiego podjął chętnie pracę w Wysokiej k. Łańcuta. W uznaniu zdolności i pracy ks. J. Bazana ks. bp Franciszek Barda powołał go do grona Kapituły Katedralnej już 7 stycznia 1953 r. i ściągnął do Przemyśla w marcu 1957 r., powierzając odpowiedzialne funkcje w Kurii Biskupiej, m.in. referat duszpasterstwa, który prowadził do 26 czerwca 1970. Ks. J. Bazan był dziekanem w Jaśle (1950-1955) i w Przemyślu (1959-1977). Ojciec św. Paweł VI mianował go swoim kapelanem w 1974 r. Po rezygnacji z probostwa katedralnego, w miarę ustających już sił, wciąż oddawał się posługom duszpasterskim, zwłaszcza na ambonie i w konfesjonale. Ostatnią nominacją, jaką otrzymał, była godność penitencjarza katedralnego. Spełniał ją radośnie aż po dzień 4 września, brał udział w spowiedzi przed I Piątkiem. W dniu tym był też na sesji Kapituły. Po dwóch dniach ciężkiej choroby, zaopatrzony św. Sakramentami i przygotowany na śmierć, odszedł do Pana o godz. 11 w niedzielę 7 września 1980 r., kiedy dzwony zwoływały wiernych na sumę w Katedrze. Wyprowadzenie z domu kapitulnego, gdzie mieszkał przez 23 lata, do Bazyliki Katedralnej odbyło się w poniedziałek przed Mszą św. wieczorną, pogrzeb we wtorek 9.9. rozpoczął się Mszą św. o godz. 15. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył w poniedziałek ks. bp Stanisław Jakiel, we wtorek ks. bp Bolesław Taborski. Pożegnalne homilie wygłosili podczas żałobnych koncelebrowanych Mszy św. kanonicy Kapituły: proboszcz katedralny ks. Edward Prędki i ks. Stanisław Zygarowicz. Na pogrzeb przybyli przedstawiciele Kapituł z Krakowa i Lubaczowa, ponad stu kapłanów z diecezji, liczni zakonnicy i zakonnice; wierni wypełnili Bazylikę Katedralną a potem tłumnie, modląc się i śpiewając pieśni, odprowadzili ciało zmarłego na Cmentarz Główny, gdzie zostało złożone w grobowcu kapitulnym [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu