Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Paweł LIS, zm. 1994

Urodził się 2 stycznia 1912 r. w Raniżowie. Ukończył gimnazjum w Rzeszowie zdając tamże maturę w 1932 r. W następnych pięciu latach studiował filozofię i teologię w Seminarium Duchownym w Przemyślu. W 1937 r. otrzymał święcenia kapłańskie i po krótkim odpoczynku został skierowany do pracy w charakterze wikariusza do parafii Łąka. Po kilku miesiącach został przeniesiony do Krosna, gdzie pracował od 11 kwietnia 1938 r. do 16 września 1945 r. Przez następny rok pracował w Zręcinie, a następnie powierzono mu administrowanie parafią Łubienko (8 października 1946 - 19 lutego 1951 r.). Przez rok był ekspozytem w Łubnie Obace (do 21 marca 1952 r.). Od 22 marca 1952 r. duszpasterzował w charakterze administratora w Haczowie do 25 maja 1960 r. a następnie przez rok w Samoklęskach (do 12 kwietnia 1961 r.) Na okres trzech lat wrócił do Łubna Opace. W ciągu następnego r. przebywał na urlopie po którym otrzymał posadę administratora w Piskorowicach. Po dwóch latach pracy duszpasterskiej w tej parafii przeniósł się do Sieniawy a następnie do Medyni Głogowskiej. Jako rezydent zamieszkał w Lubeni, Gniewczynie i w Łubnie Opacem (od 1981 r.). Zmarł 17 września 1994 r. w Krośnie. Został odprowadzony na miejsce wiecznego spoczynku przez ks. biskupa Bolesława Taborskiego w dniu 20 września. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu