Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Bronisław JASTRZĘBSKI, zm. 2000

Urodził się 30 marca 1923 r. w Jabłonicy Polskiej. Atmosfera ogniska domowego rodziny Jastrzębskich była bardzo sprzyjająca wzorowemu wychowaniu Bronisława. Jego ojciec Stanisław miał dwóch braci kapłanów - Franciszka i Michała. Ten drugi był przez wiele lat rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Przez swoją pobożność i pokorę zapisał się zło tymi zgłoskami w pamięci licznych szeregów wychowanków. Liczne rodzeństwo Bronisława to też sprzyjająca okoliczność, towarzysząca prawidłowemu wychowaniu przyszłego kapłana, który zanim odpowiedział na Boży zew: "Oto jestem, poślij mnie" musiał najpierw ukończyć szkołę powszechną, a następnie brzozowskie gimnazjum. Niestety, przerwał naukę z powodu wybuchu II wojny światowej, wywołanej przez Niemców agresją na Polskę 1 września 1939 r. Podobnie jak wielu jego rówieśników, uczestniczył w tajnym nauczaniu, które zostało zorganizowane w rejonie brzozowskim przez Księży Jezuitów. Dzięki kontaktom z komisją egzaminacyjną Księży Jezuitów w Starej Wsi, zdobył tzw. małą maturę i w lipcu 1944 r., gdy Niemcy opuścili Przemyśl, a następnie wycofali się do okolic Brzozowa i Krosna, rozpoczął naukę w w Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącym im K. Morawskiego w Przemyślu. Po otrzymaniu w grudniu 1944 r. świadectwa dojrzałości, wstąpił do Małego Seminarium, gdzie zaczął słuchać wykładów z filozofii, z myślą o dopędzeniu kolegów, którzy w brzozowskim seminarium, działającym w czasie okupacji, realizowali już program I roku studiów seminaryjnych. Po kilku miesiącach studiów, około świat wielkanocnych 1945 r. razem z grupą kolegów został przeniesiony do brzozowskiej "Anatolówki". Po otrzymaniu święceń kapłańskich z rąk ks. bpa Franciszka Bardy w czerwcu 1949 r. w Przemyślu, został skierowany do pracy duszpasterskiej w parafii Tarnowiec, znanej z kultu Matki Bożej. Drugą placówką ks. Bronisława było Krosno, z jedyną wówczas parafią pw. Trójcy Przenajświętszej. W 1960 r. został mianowany proboszczem parafii Haczów. Po śmierci ks. Romana Dubeńskiego w 1979 r. rozpoczął pracę w Krośnie. Boża Opatrzność pozwoliła mu służyć krośnieńskiej wspólnocie parafialnej blisko 20 lat. W uznaniu zasług i dokonań duszpasterskich był mianowany kolejno wicedziekanem i archiprezbiterem krośnieńskim, a także odznaczony tytułem honorowego kanonika Kapituły katedralnej. Po 50-letniej pracy kapłańskiej i po ukończeniu 75 roku życia przeszedł na emeryturę 10 sierpnia 1998 r. Nie chcąc zerwać radykalnie z pracą duszpasterską, poprosił o mianowanie go kapelanem w Domu Opieki i w Domu Pomocy Społecznej. Te zakłady stały się dla niego namiastką parafii, w której można wiele dobrego zrobić dla dobra duchowego osób tam przebywających. Zmarł nagle 22 września 2000 r. Obrzędom pogrzebowym przewodniczył ks. bp Bolesław Taborski [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu