Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław GAJECKI, zm. 1992

Urodził się 3 września 1919 r. w Majscowej (par. Dębowiec). Po ukończeniu szkoły średniej wstąpił do Seminarium Duchownego w Brzozowie. Tam w trudnych wojennych warunkach począwszy od 1940 r. przygotowywał się do kapłaństwa. Przygotowanie to zwieńczone zostało święceniami kapłańskimi w sanktuarium Matki Bożej w Starej Wsi. Pierwszą placówką ks. Stanisława była parafia położona niedaleko Starej Wsi - Blizne. Przebywał tam od 1 kwietnia 1945 r. do 15 sierpnia 1947 r. Również przez dwa lata pracował w Humniskach (od 18 sierpnia do 1947 r. do 18 sierpnia 1949 r.). Przez krótki czas pełnił obowiązki administratora parafii Krosno - Polanka (od 25 sierpnia 1949 r. do 20 października 1949 r.). Począwszy od 20 października 1949 r. do 25 sierpnia 1951 r. pracował jako wikariusz w Jaśle, skąd został przeniesiony do parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Sanoku. Obowiązki wikariusza pełnił tam do 8 kwietnia 1952 r. Do 20 grudnia 1961 r. administrował tą placówką duszpasterską. W grudniu 1961 r. poprosił o urlop zdrowotny. Po kuracji podjął obowiązki wikariusza w Babicy (od 20 grudnia 1962 r.) i pracował tam przez dwa lata. Przez prawie półtora roku (od 1 lutego 1963 r. do 30 lipca 1964 r.) był wikariuszem w parafii Radymno. Następnych 27 lat swego kapłańskiego życia spędził w parafii Zarzecze Jarosławskie - najpierw jako wikariusz adiutor (od 30 lipca 1964 r. do 1972 r.), a następnie jako proboszcz tej parafii. W 1991 r. przeszedł na zasłużony odpoczynek. Zmarł 27 września 1992 r. w Zarzeczu. Został pochowany na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu