Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Gabriel MARSZAŁEK, zm. 1983

Urodził się 21 lutego 1912 r. w Ulanicy. Studia gimnazjalne odbywał w Sanoku w latach 1922-1926 oraz w Przemyślu w latach 1926-1930. Po ukończeniu studiów teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu, otrzymał święcenia kapłańskie 23 czerwca 1935 r. Egzaminy wikariuszowskie złożył w oznaczonych terminach, egzamin konkursowy na proboszcza 19 i 20 czerwca 1942 r., magisterium z teologii w KUL 21 czerwca 1971 r. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował jako wikariusz w Kosinie od 1 lipca 1935 r. do 31 marca 1937 r., w Cieklinie do 10 marca 1939 r., w Żmigrodzie Nowym do października 1940 r., następnie jako administrator w Hłudnie do 31 sierpnia 1942 r., proboszcz w Borownicy do 20 kwietnia 1945 r. skąd musiał uchodzić po spaleniu wsi przez bandy UPA. Od 16 września 1943 r. do 19 maja 1944 r. przebywał w więzieniu okupacyjnym na Montelupich. Po zwolnieniu i krótkim urlopie objął na okres od maja do grudnia 1945 r. administrację w Bukowsku, potem obowiązki wikariusza w Jarosławskiej Farze. Dnia 15 listopada 1946 r. Ks. Biskup mianował go notariuszem Kurii Biskupiej, skarbnikiem i administratorem mensy biskupiej z jednoczesnym zleceniem posługi duszpasterskiej w Hermanowicach. Od maja do października 1948 r. jako prokurator troszczył się o sprawy gospodarcze i bytowe Seminarium Duchownego, wkrótce jednak wrócił do pracy duszpasterskiej w parafiach jako proboszcz od 1 października 1948 r. do 24 kwietnia 1954 r. w Jaworniku Polskim, potem do 19 września 1958 r. w Ulanowie, następnie jako administrator w Malawie od 19 września 1958 r. do 6 czerwca 1963 r., w Komborni do maja 1966 r., we Wysokiej Gł. do maja 1972 r., w Lesku do 7 kwietnia 1974 r., we Wietrznie do 1 lipca 1975 r. Następnie z powodu złego stanu zdrowia zamieszkał w Leżajsku jako rencista i emeryt, pomagając w pracy duszpasterskiej. W międzyczasie od 11 października 1977 r. do 30 czerwca 1978 r. pełnił obowiązki wikariusza ekonoma w Smolarzynach. Był kapłanem utalenowanym, gorliwym i posłusznym, dlatego władza diecezjalna powierzała mu różnorodne i trudne obowiązki na wymagających ofiar placówkach, a on nie odmawiał, przenosił się, chociaż parafianie chcieli go nieraz zatrzymać u siebie. Miał szerokie zainteresowania. Jako harcmistrz chętnie pracował wśród młodzieży. Władza diec. doceniała jego zasługi i w 1952 r. odznaczyła go Expositorio Canonicali, a w 1972 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu. W 1951 r. otrzymał nominację na wicedziekana dynowskiego, a w 1968 r. głogowskiego. Zmarł po długiej chorobie 19 sierpnia 1983 r. w Leżajsku. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Leżajsku pod przewodnictwem ks. bpa Tadeusza Błaszkiewicza. Doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na cmentarzu w Leżajsku [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu