Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław SZPYTMA, zm. 1982

Urodził się 21 marca 1909 r. w Markowej. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych odbywanych w latach 1922-1929 w Przemyślu, wstąpił do Seminarium Duchownego. Po otrzymaniu święceń kapłańskich 24 czerwca 1934 r. w katedrze przemyskiej, pracował jako wikariusz: w Zgłobniu do 25 listopada 1935 r., w Nozdrzcu do 1 września 1936 r., w Żurawicy do 23 sierpnia 1938 r., następnie jako administrator: w Radymnie do 2 stycznia 1939 r., w Łowcach do 10 marca 1939 r., we Wrocance do 5 maja 1949 r. oraz w Jedliczu przez ponad 33 lat. Po złożeniu egzaminów wikariuszowskich, zdał egzamin konkursowy na proboszcza 20 kwietnia 1939 r. Był utalentowanym duszpasterzem i organizatorem. Władza diecezjalna odznaczyła go 26 stycznia 1948 r. Expositorio Canonicali, a 29 marca 1963 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu, wreszcie 27 marca 1975 r. mianowała go Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie. Zmarł 10 sierpnia 1982 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Jedliczu 12 sierpnia 82 r. z udziałem ok. 140 kapłanów. Przewodniczył im ks. bp Stanisław Jakiel z Przemyśla, kolega kursowy zmarłego. Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu w Jedliczu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu