Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Edward CHRZANOWSKI, zm. 1997

Urodził się 9 czerwca 1921 r. w Niechobrzu k. Rzeszowa. Pochodził z wielodzietnej rodziny chłopskiej. Rodzice prowadzili kilkuhektarowe gospodarstwo, które z trudem dawało utrzymanie Rodzinie. 1 września 1931 r. rozpoczął naukę w I Gimnazjum im. Ks. Konarskiego w Rzeszowie. Po złożeniu egzaminu dojrzałości w maju 1939 r., wniósł poda?nie o przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Na skutek wojny, studia teologiczne rozpoczął dopiero jesienią 1940 r. w Lesie Brzozowskim. Święcenia otrzymał 30 grudnia 1944 r. z rąk ks. bpa Franciszka Bardy w Sanktuarium oo. Jezuitów w Starej Wsi. Po otrzymaniu święceń ukończył studia teologiczne w Anatolówce (Las Brzozowski). Przez okres roku pracował jako wikariusz w Krygu k. Biecza (1945-46). W lipcu i sierpniu 1946 r. spełniał funkcję wikariusza w Bieździedzy. 31 sierpnia 1946 r. został mianowany kapelanem ks. bpa Bardy i notariuszem Kurii. W 1957 i 1958 r. pełnił obowiązki Wicekanclerza Kurii. Od 1958 r. został odznaczony godnością Kanonika Kapituły Przemyskiej. W latach 1959-1970 spełniał funkcję Sekretarza Kapituły, a od 2 maja 1983 r. był jej Dziekanem. Niemal całe życie kapłańskie spędził w Przemy?ślu. Przez wiele lat posługiwał w Kurii jako: Referent w sprawach podatkowych od 1948 r.; Referent Komisji Artystyczno-Budowlanej od 1948 r.; Referent do spraw Filmu, Radia i Telewizji od 1958 r.; Referent do spraw materialno-beneficjalnych od 1967 r.; Referent do spraw cywilno-prawnych; Członek Diecezjalnego Wydziału Dobroczynnego od 1957 r.; Członek Komisji do spraw organistowskich od 1978 r.; Członek Komisji do spraw remontu wieży Katedry 1978 r.; Redaktor Kroniki Diecezji Przemyskiej od 1957 do 1986 r.; Sędzia Prosynodalny od 1962 r. Samo wyliczenie, zapewne niepełne, różnorodnych funkcji i pól działania świadczy o wielkiej pracowitości, o wielkim zaangażowaniu. Długoletnia praca w Diecezji dała Mu znakomitą znajomość funkcjonowania wszystkich wydziałów kurialnych. Ostatnie lata Jego życia były naznaczone nieuleczalną chorobą. Zmarł w szpitalu w Przemyślu w dniu 24 sierpnia 1997 r. Obrzędy pogrzebowe odbyły się w Archikatedrze Przemyskiej 25 września i 26 września w rodzinnym Niechobrzu. Mszy św. w Przemyślu i Niechobrzu przewodniczyli ks. bp Bolesław Taborski i ks. bp Stefan Moskwa. Homilie pogrzebowe głosili: ks. Adam Sudoł w Przemyślu i ks. Walenty Bal w Niechobrzu. Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu w Niechobrzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu