Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Ryszard MUCHA, zm. 1992

Przyszedł na świat 7 marca 1935 r. w Niewodnej. W 1953 r. zdał egzamin maturalny w gimnazjum strzyżowskim, a następnie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Zwieńczeniem jego pobytu w Seminarium były święcenia kapłańskie, które otrzymał 7 czerwca 1959 r. w bazylice katedralnej. Począwszy od 1 sierpnia 1959 r. do 27 lutego 1961 r. pracował jako wikariusz parafii Łąka, a następnie przez pół roku w Dukli (27 stycznia 1961 ? 31 lipca 1961). Kolejne dwa lata był wikariuszem w Targowiskach (1 sierpnia 1961 ? 31 lipca 1963) skąd został przeniesiony na okres trzech lat do Krosna Fary (1 sierpnia 1963 – 18 sierpnia 1966). Do 1 lipca 1967 r. był wikariuszem w Medyce, a przez następne trzy miesiące pracował w Uhercach. Prawie cztery lata był wikariuszem ekonomem w Jasieniu. Takie samo stanowisko zostało mu przydzielone na okres dwóch miesięcy w Strachocinie (do 23 września 1971 r.). 24 września 1971 r. otrzymał nominację na administratora tej parafii. Obowiązki duszpasterskie w tej parafii pełnił prawie do końca października 1984 r. W listopadzie 1984 r. został proboszczem parafii Łubienko. Odszedł do wieczności 22 sierpnia 1992 r. Pochowany został w rodzinnej parafii Niewodna [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu