Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Franciszek NOWAK, zm. 1994

Urodził się w Nowej Wsi należącej wówczas do parafii Czudec. Przyszedł na świat 1 stycznia 1927 r. w rodzinie Jana i Franciszki z domu. Po nauce w gimnazjum w Czudcu i po ukończeniu Seminarium Duchownego w Przemyślu święcenia kapłańskie otrzymał 27 czerwca 1954 r. Pierwszą placówką wikariacką była parafia Mrzygłód, skąd przeniósł się do Tarnowca, gdzie pracował od września 1956 r. do końca lipca 1957 r., Trzy lata pracował w Gniewczynie Łańcuckiej a następnie w Niebylcu (1 sierpień - 2 maj 1962 r.). W następnych kilku miesiącach pełnił obowiązki wikariusza w Zręcinie (do 19 października 1963 r. i w Dudyńcach (do 4 grudnia 1963 r.). Przez pół roku pracował jako wikariusz w Jaworniku Polskim (do 30 lipca 1964 r.), a następnie w Golcowej (do września 1965 r.) oraz w Harcie (do 30 listopada 1965 r.). Pierwszą samodzielną placówką duszpasterską ks. Franciszka była parafia Wujskie, gdzie był administratorem do 12 sierpnia 1969 r. Dwanaście następnych lat pełnił funkcję wikariusza ekonoma w Pełnatyczach. Od lipca 1981 r. zamieszkał jako rezydent w Łańcucie, a od 1987 r. w Domu Księży Emerytów "Emaus" w Korczynie. Tam też odszedł do Pana 7 sierpnia 1994 r. Pochowany został w rodzinnym Czudcu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu