Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Franciszek BOLEK, zm. 1958

Urodził się w Załężu (k. Jasła) 11 września 1886 r. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1910 r. Do 1914 r. pracował w duszpasterstwie parafialnym diecezji przemyskiej. W czasie pierwszej wojny światowej służył w wojsku jako kapelan. W r. 1924 wyjechał do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. W Alliance College, Cambrige Springs, Pa. (1927-1931), w St. Francis High School, Athol Springs, N. Y. (1941-1945) i Canisius College, Buffalo, N. Y. (1944-1945) uczył religii i języka polskiego. W latach 1931-1941 był proboszczem w Sharon, Pa. W Stanach Zjednoczonych zorganizował wiele polskich szkół. Zasłużył się też jako działacz polonijny. Zmarł 7 sierpnia 1958 r. w Buffalo, N. Y. [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu