Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Andrzej CHĘĆ, zm. 1993

Urodził się w dniu 3 lutego 1944 r. w Bliznem. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego w Sanoku w latach 1958 - 1963. Po egzaminie maturalnym odbywał zasadniczą służbę wojskową. Po jej ukończeniu wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Zwieńczeniem sześcioletniej formacji seminaryjnej były święcenia kapłańskie, które otrzymał w dniu 5 czerwca 1971 r. w Jasionowie. Po miesięcznym urlopie został skierowany na pierwszą placówkę wikariuszowską w parafii Frysztak. Po dwóch latach, od 13 lipca 1973 r. pracował przez 1 rok w Grodzisku Dolnym, a od 8 lipca 1974 r. do 24 czerwca 1976 r. w parafii Przeworsk. W Tyrawie Wołoskiej duszpasterzował krótko, bo tylko do 21 lutego 1977 r., a następnie został przeniesiony do parafii Pawłosiów, gdzie pełnił obowiązki proboszcza. Prowadząc normalną pracę duszpasterską wybudował wraz z wiernymi świątynię parafialną oraz plebanię. Odszedł do Pana nagle, w pełni sił 2 sierpnia 1993 r. Pochowany został na cmentarzu parafialnym 5 sierpnia 1993 r. Uroczystościom pogrzebowym w pierwszy dzień przewodniczył ks. bp Edward Białogłowski, natomiast abp Józef Michalik przewodniczył liturgii drugiego dnia [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu