Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Dominik BIALIC, zm. 1987

Urodził się 31 sierpnia 1912 r. w Błażowej Dolnej k. Rzeszowa jako syn Marcina i Zofii zd. Rybka. W 1931 r. zdał egzamin dojrzałości w Gimnazjum Klasycznym w Rzeszowie W tym też roku rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Po 4 roku bp Franciszek Barda wysłał go na dalsze studia do Innsbrucka. W sierpniu 1936 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Po uzyskaniu doktoratu z teologii w 1938 r., wrócił do diecezji. Krótko był kapelanem ordynariusza, a w latach 1939-1944 pełni obowiązki wikariusza w Strzyżowie i w Żurawicy. Jesienią 1944 r. został etatowym katechetą w Gimnazjum Kupieckim i Liceum Handlowym w Przemyślu. W 1949/1950 powierzono mu nauczanie etyki (do 1952 r.) i historii filozofii (do 1975 r.) w Instytucie Teologicznym w Przemyślu, a w 1952/1953 został mianowany wykładowcą dogmatyki, którą nauczał do 1985 r. Oprócz pracy dydaktycznej wypełniał jeszcze kilka innych obowiązków. Od 1952 r. był notariuszem Sądu Duchownego, potem obrońcą węzła małżeńskiego, sędzią i egzaminatorem synodalnym. W 1955 r. został kustoszem Muzeum Diecezjalnego. W 1959 r. wszedł do grona przemyskiej kapituły katedralnej, będąc jej bibliotekarzem i archiwariuszem. Ponadto był dyrektorem Związku Misyjnego i Związku Mszalnego, referentem do spraw Maryjnych i Mariologicznych oraz prowadził prace w procesie beatyfikacyjnym ks. Jana Balickiego i s. Leonii Nastał, służebniczki Starowiejskiej. Zmarł 1 sierpnia 1987 r. w Przemyślu i został pochowany w miejscowości rodzinnej. Przez 27 lat wypełniał obowiązki bibliotekarza i archiwariusza kapituły. W latach 1962-1966 ściągnął z kilkunastu najstarszych parafii ok. 2680 woluminów książek, w tym najwięcej starodruków i włączył do zasobu bibliotecznego. W uznaniu zasług został w 1975 r. mianowany kapelanem Pawła VI, a w 1976 r. prowikariuszem biskupa ordynariusza w okresach nieobecności biskupów przemyskich. Jego zaś spuścizna pisarska, oprócz pożytecznych ongiś skryptów, obejmuje kilkanaście artykułów naukowych, w większości jednak należy do publicystyki religijnej [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu