Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Tadeusz URBANIK, zm. 1984

Urodził się 20 września 1905 r. w Strzyżowie. W latach 1916-24 uczęszczał do miejscowego gimnazjum. Do Seminarium Duchownego w Przemyślu wstąpił w 1925 r. i po ukończeniu studiów teologicznych otrzymał święcenia kapłańskie 22 czerwca 1930 r. Egzaminy wikariuszowskie złożył we właściwych terminach, a egzamin proboszczowski w 1936 r. Po przyjęciu święceń prezbiteratu pracował jako wikariusz w Krościenku Wyżnym do 31 sierpnia 1932 r. i w Czudcu do 26 września 1935 r. Następnie posługiwał duszpastersko jako administrator w Harklowej do 21 lipca 1936 r. oraz jako proboszcz do 31 stycznia 1982 r. Po przejściu na wcześniejszą emeryturę z powodu choroby układu krążenia krwi, zamieszkał na terenie w/w parafii w charakterze rezydenta. W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską 28 listopada 1947 r. został odznaczony Expositorio Canonicale, a następnie w 1968 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu. Zmarł 1 sierpnia 1984 r. Uroczystości pogrzebowe, którym przewodniczył bp Tadeusz Błaszkiewicz miały miejsce w Harklowej. Ciało zmarłego kapłana spoczęło na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu