Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jan STROJEK, zm. 2004

Urodził się 10 maja 1962 r. w Sarzynie, jako syn Wojciecha i Marii Dubiel. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Nowej Sarzynie (1977-1981), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem sześcioletniej formacji intelektualno-duchowej było przyjęcie święceń prezbiteratu w dniu 21 czerwca 1987 r. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich pracował w parafii pw. Bożego Ciała w Rzeszowie. Od 1 lipca 1989 r. został skierowany do parafii Archikatedralnej w Przemyślu. 13 czerwca 1990 r. rozpoczął pracę duszpasterską w Trzcieńcu. W dowód uznania za piękną pracę kapłańską w 1993 r. został odznaczony Expositorio Canonicale. Po powrocie z Ukrainy, 7 sierpnia 1996 r. mianowano go Sekretarzem Metropolity Przemyskiego, ks. abpa Józefa Michalika. Wykonywał tę funkcję do 10 sierpnia 1998 r. Następnie został skierowany jako proboszcz do Mirocina, a od 11 sierpnia 2001 r. do Brzozowa. Od 8 maja 2003 r. pełnił funkcję Wicedziekana Dekanatu Brzozów. Zmarł nagle 11 lipca 2004 r. w Brzozowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Brzozowie 15 lipca o godz. 11.00. Przewodniczył im ks. abp Józef Michalik. Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu w Brzozowie [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu