Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Marceli DYSZYŃSKI, zm. 1985

Urodził się 19 października 1893 r. w Tuligłowach. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Jarosławiu (1906-1910) i Przemyślu (1910-1914), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem studiów teologicznych odbywanych w latach 1915-19119 było przyjęcie święceń kapłańskich 1 czerwca 1919 r. w Bazylice Archikatedralnej w Przemyślu. Pracował w charakterze wikariusza w parafii: Sieniawa (1919-1920), Jarosław (1920-1923), Rzeszów (1923-1928), Korczyna (1928-1929). 3 września 1929 r. został mianowany administratorem parafii Dzikowiec, a następnie od 22 września jej proboszczem. Po 6 latach pracy duszpasterskiej w Dzikowcu, został skierowany do parafii Gogolów. Pracował tam od 13 grudnia 1935 r. do 28 marca 1952 r. Następnie, mianowano go proboszczem parafii Trześń. Po przejściu na emeryturę 3 sierpnia 1968 r. pozostał w parafii Trześń w charakterze rezydenta. W uznaniu za ofiarną pracę na rzecz Diecezji Przemyskiej został odznaczony następującymi godnościami: Expositorio Canonicale (1935), Wicedziekan Brzostecki (1951), Dziekan Brzostecki (1951), przywiej używania Rokiety i Mantoletu (1953), Wicedziekan Tarnobrzeski (1960), Dziekan Tarnobrzeski (1960). Zmarł 30 lipca 1985 r. w Trześni. Uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się 31 lipca 1985 r. w Trześni. Następnie, przewieziono ciało zmarłego do rodzinnej miejscowości Tuligłowy. Po Mszy św., której przewodniczył bp Tadeusz Błaszkiewicz, doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na parafialnym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu