Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef PELC, zm. 1984

Urodził się 31 marca 1914 r. w Przeworsku. W latach 1925-1934 uczęszczał do gimnazjum w Jarosławiu. Uwieńczeniem studiow teologicznych w Seminarium Duchownym w Przemyślu było przyjęcie święceń kapłańskich 25 czerwca I939 r. Po złożeniu egzaminów wikariuszowskich, zdał konkursowy na proboszcza 10 września 1959 r. Po przyjęciu święceń prezbiteratu pracował w charakterze wikariusza w następujących parafiach: Wola Raniżowska do 25 lutego 1942 r., Sokołów Małopolski do 21 listopada? 1944 r., Borek Stary do 13 kwietnia 1945 r., Sokołów Małopolski do 10 sierpnia 1948 r., Łańcut do 1 grudnia 1948 r. Następnie został mianowany proboszczem w Białobrzegach. Spełniał tę funkcję prawie przez 38 lat. Równocześnie od 1 kwietnia 1970 r. został mianowany Wicedziekanem, a od 10 sierpnia 1973 r. do 29 kwietnia 1982 r. Dziekanem Łańcuckim. Władza diecezjalna odznaczyła go 28 maja 1960 r. Expositorio Canonicale, a 26 września 1973 r., a 28 maja 1971 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu. 27 sierpnia 1975 r. został mianowany Kanonikiem Gremialnym Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu. Był kapłanem gorliwym i odważnym, stąd naraził się na represje. Jego staraniem wybudowano w parafii kościół filialny w Korniaktowie i nową plebanię w Białobrzegach. Zmarł na serce 27 lipca 1984 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 30 lipca 1984 r. w Białobrzegach z udziałem ok. 100 kapłanów, tysięcy wiernych pod przewodnictwem bp. Bolesława Taborskiego [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu