Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław RYŚ, zm. 1995

Urodził się 5 grudnia 1948 r. w Krasnem k. Rzeszowa. Po odbyciu studiów gimnazjalnych w Liceum Ogólnokształcącym w Rzeszowie wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. W trakcie studiów seminaryjnych odbył służbę wojskową. Zwieńczeniem formacji seminaryjnej były święcenia kapłańskie, które otrzymał 15 czerwca w Przemyślu. W okresie od 3 lipca 1974 r. do października 1975 r. pełnił obowiązki wikariusza w Pysznicy, a następnie do 30 czerwca 1979 r. w Tyczynie. Przez trzy lata (do 20 czerwca 1982 r. był wikariuszem w parafii pw. Trójcy Świętej w Przemyślu. Do 3 stycznia 1984 r. był wikariuszem w Słocinie. Jako wikariusz podjął studia zaoczne, które ukończył pisząc pracę magisterską na Wydziale Teologicznym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Stamtąd został przeniesiony już jako proboszcz do parafii Harta. Był kałanem gorliwym, oddanym sprawie Bożej. Jego staraniem został wybudowany kościół filialny w Górnej Harcie, odnowiony został budynek plebanii. Wiele lat zaangażowany był w Ruchu Światło Życie prowadząc wakacyjne rekolekcje dla młodzieży i rodzin. Odszedł do Pana niespodziewanie 4 czerwca 1995 r. Uroczystościom pogrzebowym w Harcie przewodniczył ks. bp Bolesław Taborski. Miejscem oczekiwania na zmartwychwstanie została rodzin parafii Krasne [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu