Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław ŻUKOWSKI, zm. 1996

Urodził się 21 kwietnia 1915 r. w miejscowości Brody (archidiecezja lwowska). Po ukończeniu nauki w szkole średniej wstąpił do Seminarium Duchownego we Lwowie. Teologię studiował na Wydziale Teologicznym im. Jana Kazimierza we Lwowie otrzymując tam stopień magistra teologii. Święcenia kapłańskie otrzymał w archikatedrze lwowskiej w 1938 r. Na pierwszą placówkę został skierowany do parafii Biłka Królewska (archidiecezja lwowska), gdzie pracował przez cały trudny okres II wojny światowej aż do czerwca 1945 r., najpierw jako wikariusz, a następnie jako proboszcz tej parafii. Włączył się do pracy konspiracyjnej w szeregach Armii Krajowej jako kapelan oddziału. Po ekspatriacji powojennej z terenów wschodnich zamieszkał w Walawie obejmując pieczą duszpasterską od 1 września 1945 r. miejscowości Walawa, Torki, Dusowce. Po osiągnięciu wieku emerytalnego, dnia 22 sierpnia 1993 r. przeszedł na emeryturę mieszkając nadal w Walawie. Zmarł 24 lipca 1996 r. Pochowany został wśród parafian między którymi pracował ponad 50 lat. Uroczystościom pogrzebowym przewodniczył bp Bolesław Taborski. [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu