Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Antoni WAWRZYSZKO, zm. 1993

Miejscem jego urodzenia była miejscowość Munina, gdzie przyszedł na świat 12 października 1928 r. Wiedzę w zakresie szkoły średniej zdobywał w gimnazjum w Jarosławiu (w latach 1945 - 1948) a następnie w Przemyślu (1948 -1950). W latach 1950 - 1956 formował się intelektualnie i duchowo w Seminarium Duchownym w Przemyślu. Pomyślny przebieg tej formacji został uwieńczony święcenia kapłańskimi, które otrzymał w dniu 10 maja 1956 r. w Przemyślu. Pierwszą placówką wikariuszowską była Jasienica Rosielna, gdzie pracował do 24 lutego 1958 r. W ciągu następnych trzech lat, do 31 lipca był wikariuszem w Kańczudze. Również trzy lata był katechetą w Sanoku (do 30 sierpnia 1964 r.). W Kosinie pełnił obowiązki wikariusza do 1 sierpnia 1966 r. Przez 27 lat pracował jako katecheta w Przeworsku. Kształcił i wychowywał wiele pokoleń młodzieży. Prowadził duszpasterstwo męskiej służby liturgicznej. Jego wychowankami jest 52 kapłanów i wielu alumnów. Zmarł w dniu 23 lipca 1993 r. Eksporta odbyła się w dniu 24 lipca, natomiast uroczystości pogrzebowe rozpoczęły się w niedzielę o godz. 14.00. Przewodniczył im bp Bolesław Taborski. Miejscem pogrzebu była rodzinna Munina. Mszę św. pogrzebową celebrował abp Józef Michalik. [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu