Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Jacenty MATUSZEWSKI, zm. 2008

Urodził się 4 sierpnia 1947 r. w Strzyżowie, jako syn Kazimierza i Zdzisławy Nowak. Po ukończeniu Liceum Ogólnokształcącego w Strzyżowie 7 czerwca 1965 r., wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. W drugim roku formacji do kapłaństwa został wzięty do wojska. Po przyjęciu święceń kapłańskich 17 czerwca 1972 r. w Miejscu Piastowym, został skierowany do pracy duszpasterskiej w następujących parafiach: Trześń (1972-1974), Łąka (1974-1976), Łańcut (1976-1978). Następnie został skierowany na specjalistyczne studia z filozofii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim (1978 - 1981). 16 czerwca 1981 r. otrzymał tytuł magistra filozofii chrześcijańskiej, przedstawiając pracę pt. "Uwarunkowania religii w filozofii transcendentalnej na przykładzie J. B. Lotza". 2 sierpnia 1984 r. rozpoczął pracę dydaktyczno-wychowawczą w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu w charakterze wykładowcy filozofii oraz prefekta. W dowód uznania za zasługi dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1986) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1989). Od września 1990 r. podjął obowiązki katechety w I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie. Za szczególne zasługi dla oświaty, 26 maja 1998 r., otrzymał "Medal Komisji Edukacji Narodowej", zaś 14 października 1998 r., nagrodę za wyjątkowe osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Od 12 kwietnia 1992 r. do 1 sierpnia 2000 r. pełnił funkcję Duszpasterza Policji. 11 sierpnia 1998 r. został mianowany proboszczem parafii pw. Świętej Trójcy w Krośnie. 31 grudnia 2000 r. został mianowany Sędzią w Sądzie Metropolitalnym w Przemyślu na okres 7-letniej kadencji. Po uzyskaniu zwolnienia z obowiązków proboszcza, 30 czerwca 2002 r. podjął posługę katechety w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Dodatkowo, w roku akademickim 2005/2006 wykładał etykę w Instytucie Mechaniki i Budowy Maszyn w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sanoku. Zmarł 22 lipca 2008 r. w Szpitalu w Sanoku. Msza św. pogrzebowa została odprawiona 24 lipca 2008 r. o godz. 10.00 w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Sanoku. Następnie ciało zostało przewiezione do Strzyżowa. Po Mszy świętej o godz. 14.00 doczesne szczątki zmarłego spoczęły na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu