Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef PRAJSNAR, zm. 1984

Urodził się 8 stycznia 1899 r. w Korczynie. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Brzozowie odbywanych w latach 1910-1918, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie pod okiem Księży Profesorów w latach 1918-1922 przygotowywał się do podjęcia posługi kapłańskiej. Po otrzymaniu święceń kapłańskich w dniu 11 czerwca 1922 r. przez kilka miesięcy pracował w parafii Kańczuga (do 15 grudnia 1922 r.), a następnie w Przeworsku (do 22 lutego 1924 r.). Następnie spełniał funkcję sekretarza Diecezjalnego Stowarzyszenia Młodzieży. 10 lutego 1925 r. został skierowany do pracy duszpasterskiej w Jarosławiu, a 9 sierpnia 1930 r. do Jasła. Po roku pracy w Jaśle, 31 października 1931 r., Władze diecezjalne mianowały go proboszczem parafii Kosina. Spełniał tę funkcję do 30 kwietnia 1976 r., kiedy to z powodu wieku i złego stanu zdrowia zrezygnował z probostwa i zamieszkał w/w parafii jako emeryt. Był bardzo uzdolnionym i przykładnym kapłanem, spokrewnionym ze Świętym Biskupem Józefem Sebastianem Pelczarem. Był odważnym i bezkompromisowym, co naraziło go na represje ze strony władz swieckich jeszcze przed wojną, w czasie okupacji i po niej. W uznaniu za ofiarną pracę duszpasterską na rzecz Diecezji Przemyskiej został odznaczony Expositorio Canonicale (1935) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1947). W dniu 26 czerwca 1939 r. mianowano go Wicedziekanem Dekanatu Łańcut, a następnie Dziekanem (od 26 lipca 1949 r. do 10 sierpnia 1973 r.). W uznaniu jego zasług bp Franciszek Barda mianował go 13.04.1957 r. kanonikiem Honorowym Kapituły Katedralnej w Przemyślu, a propozycję tę i nominację Kapituła przyjęła jednogłośnie. Bp Ignacy Tokarczuk, przyjmując jego rezygnację z złożoną w dniu 08.04.1976 r., która była podyktowana wiekiem i stanem zdrowia, podziękował mu "za 54 letnią pracę duszpasterską, w tym 45 lat w Kosinie, stąd też parafia Kosina ma bardzo wiele do zawdzięczenia Księdzu Prałatowi. Całe pokolenia będą nie tylko wspominać Ks. Prałata jako budowniczego kościoła parafialnego i domu, ale przede wszystkim parafia będzie długo żyła tymi ewangelicznymi wartościami, które Ks. Prałat przekazywał wiernym. Wiele do zawdzięczenia ma Ks. Prałatowi całe duchowieństwo dekanatu łańcuckiego. Postawa bowiem jaką ciągle Ks. Prałat reprezentował w swoim życiu i działaniu jest godna uznania i naśladowania przez pokolenia następne". Jego proboszczowanie w Kosinie obfitowało w liczne powołania kapłańskie i zakonne. Ostatnie 8 lat życia znaczone były chorobą. Niszczyła go skleroza. Potrzebował opieki a w końcu pielęgnacji. Zmarł w Kosinie 22.07.1984 r. i tu został pochowany 25.07.84, żegnany przez wiernych z parafii i okolicy, ok. 100 kapłanów pod przewodnictwem bp. Bolesława Taborskiego [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu