Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Leon ROSPOND, zm. 1988

Urodził się 4 marca 1906 r. w Nowym Żmigrodzie. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Jaśle i Krośnie (1917-1926), wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (1926-1931). Po przyjęciu święceń kapłańskich 30 maja 1931 r. w Przemyślu został skierowany do pracy duszpasterskiej w następujących parafiach: Mościska (1931-1932), Krosno (1932-1935), Zyznów (1935-1949), Miechocin (1949-1983). W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został odznaczony Expositorio Canonicali (1946), przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1963), mianowany Wicedzikanem Dekanatu Tarnobrzeg (1968) oraz Honorowym Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu (1975). Po przejściu na emeryturę 15 sierpnia 1983 r., zamieszkał w charakterze rezydenta na terenie Miechocina. Zmarł w 21 lipca 1988 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii Miechocin. Po ich zakończeniu, ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu