Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Franciszek SIRY, zm. 2007

Urodził się 5 października 1939 r. w Rudce Górne(par. Cieplice), jako syn Jana i Marii zd. Dubas. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Jarosławiu (1955-1959), rozpoczął studia filozoficzno - teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu (1959-1965). Po ich zakończeniu, przyjął święcenia kapłańskie 20 czerwca 1965 r. w Przemyślu, a następnie pracował jako wikariusz w następujących placówkach duszpasterskich: Szebnie (1965-1967), Bircza (1991-1993). Następnie został mianowany proboszczem parafii: Sufczyna (1970-1974), Sietesz (1974-1994), Łubno k. Dynowa (1994-2007). W uznaniu za owocną pracę duszpasterską został odznaczony przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (27. 04. 1990 r.). Zmarł w dniu 10 lipca 2007 r. w Szpitalu w Rzeszowie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się najpierw w parafii Łubno (11 lipca 2007 r. o godz. 14.00 oprawiono Mszę św. w intencji śp. ks. Franciszka), a następnie w Sieniawie. Po Eucharystii celebrowanej 12 lipca 2007 r. o godz. 15.00 w kościele parafialnym w Sieniawie pod przewodnictwem ks. bp Mariana Rojka, ciało zmarłego spoczęło na miejscowym cmentarzu. Pogrzebową homilię wygłosił ks. prał. dr Roman Wawro, kolega kursowy zmarłego [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu