Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Ludwik DYSZYŃSKI, zm. 2004

Urodził się 5 czerwca 1908 r. w Tuligłowach jako syn Cecylii i Wincentego. Rodzice dbali nie tylko o to, aby zapewnić dzieciom w miarę dobre warunki materialne, a przede wszystkim był to prawdziwy dom, w którym panowała miłość, ciepło rodzinne, dyscyplina, gdzie ceniło się wiedzę, gdzie nie szczędzono czasu na dobre wychowanie, ani pieniędzy na wykształcenie dzieci. Jeden ze starszych braci ks. prał. Ludwika został także kapłanem, a drugi był znanym jarosławskim lekarzem. Rodzice bardzo dbali o religijne wychowanie dzieci, szczególnie polecali swoje troski Matce Bożej Tuligłowskiej. Kult, miłość i szczególne oddanie się Matce Najświętszej zakorzeniło się mocno w sercu ks. prał. Dyszyńskiego. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w Rzeszowie i Jarosławiu w latach 1926-1931, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Uwieńczeniem pięcioletnich studiów teologicznych było przyjęcie święceń prezbiteratu w dniu 20 czerwca 1937 r. w Przemyślu. Po otrzymaniu święceń pracował w charakterze wikariusza w Dylągowej (1937-1939) i Żurawicy (1939-1942), Tarnawie Górnej (1942-1945), Zagórzu (1945-1947) i Sanoku (1947). 1 sierpnia 1947 r. został skierowany jako administrator do Tarnawy Górnej. 5 kwietnia 1948 r. został mianowany proboszczem miejscowej wspólnoty parafialnej i spełniał tam posługę duszpasterską do 20 sierpnia 1959 r. Kolejną placówką, która znalazła się na jego drodze kapłańskiej było Radymno. Był tam proboszczem przez 29 lat. Wzorowa postawa kapłańska, zmysł organizacyjny i przymioty jego charakteru sprawiły, że powierzano mu wiele ważnych funkcji oraz w uznaniu wielu zasług odznaczono: 2 lipca 1953 r. Expositorio Canonicali, w 1968 r. przywilejem używania Rokiety i Mantoletu, 9 kwietnia 1856 r. mianowano Wicedziekanem Leskim, 30 marca 1960 r. Wicedziekanem Dekanatu Radymno, 2 września 1975 r. Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu. Po przejściu na emeryturę 1 lipca 1988 r., pozostał w/w parafii w jako rezydent. Zmarł 10 lipca 2004 r. w Szpitalu w Jarosławiu. 12 lipca 2004 r. parafia Radymno pożegnała swojego długoletniego proboszcza, diamentowego jubilata i seniora kapłanów archidiecezji przemyskiej. Kazanie wygłosił ks. prał. Henryk Hazik, proboszcz parafii Skołoszów. Po zakończeniu uroczystej Eucharystii ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. G. Delmanowicz.]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu