Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Adam GŁOWALA, zm. 1979

Przyszedł na świat 17 lipca 1926 r. w Cieszanowie. Po złożeniu egzaminu maturalnego w Leżajsku w 1949 r. wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu, gdzie 27 czerwca 1954 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Był wikariuszem w Krasiczynie do 23 lipca 1958 r., w Hyżnem do 31 lipca 1959 r., w Komborni do 23 sierpnia 1961 r., w Urzejowicach i na urlopie zdrowotnym do 31 sierpnia 1962 r., w Besku do 30 lipca 1964 r., w Nienaszowie do 1 sierpnia 1966 r., w Krzywczy przez 1 miesiąc, a następnie administratorem w Nowych Sadach do 31 sierpnia 1977 r. Ze względu na dolegliwości i słaby stan zdrowia został zwolniony z administracji i otrzymał urlop zdrowotny. 18 sierpnia 1978 r. otrzymał nominację na kapelana w Domu SS. Opatrzności Bożej w Łące. Egzamin proboszczowski zdał w 1963 r. Władza diecezjalna w uznaniu jego gorliwości kapłańskiej odznaczyła go w 1973 r. Expositorio Canonicali. Zmarł w Łące 9 lipca 1979 r. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 12 lipca 1979 r. w Leżajsku przy udziale rzeszy wiernych i kapłanów pod przewodnictwem ks. bpa Bolesława Taborskiego. Zob. Kapłani zmarli 24. XII. 1978-31. VIII. 1979 r. KAP 1979 z. 4 i 5 s. 116-120 [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu