Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Stanisław Franciszek BEŁCH, zm. 1989

Przyszedł na świat 13 stycznia 1904 r. w Różance k. Strzyżowa, jako syn Izydora i Teresy zd. Strzępek. Gimnazjum ukończył w Jaśle, po czym wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie otrzymał w 1928 r. Do 1939 r. był zatrudniony w duszpasterstwie parafialnym kolejno w: Jasienicy Rosielnej (1928-1930), Przemyślu (1930-1932), Dobromilu (1932-1934), Sokołowie Małopolskim (1934-1935), Krośnie (1936-1938) i Wrocance (1938-1939). W tym czasie był również silnie zaangażowany w działalność harcerską w randze podharcmistrza. Wiosną 1939 r. został mianowany Generalnym Sekretarzem Katolickiego Stowarzyszenia Mężów i Asystentem Chrześcijańskich Związków Zawodowych. Po wybuchu wojny przedostał się do Rzymu. Tam podjął studia na Papieskim Uniwersytecie „Angelicum”, lecz za kilka miesięcy został powołany na kapelana wojska polskiego we Francji. Po klęsce Francji przedostał się do Szkocji, a stamtąd do Londynu. Będąc nadal kapelanem rozpoczął w 1940 r. w Londynie działalność wydawniczą. Redagował i wydawał katolickie czasopismo „Jestem Polakiem”, a potem „W Imię Boże”. Nadto wydawał m. in. Pismo św. i Polskie przekłady encyklik papieskich. Dla polskich jeńców wojennych wydał dziesiątki tysięcy modlitewników, które za pośrednictwem Międzynarodowego Czerwonego Krzyża dostarczył do obozów jenieckich w Niemczech oraz do formujących się oddziałów wojska polskiego i polskiej ludności cywilnej w ZSRR. W 1942 r. dla celów formacji duchowej starszego pokolenia założył Koło im. św. Stanisława, a dla formacji intelektualnej Koło im. Św. Tomasza z Akwinu. W 1945 r. został mianowany kapelanem młodzieży akademickiej. Założył wówczas Hospicjum Św. Stanisława w Londynie i domy dla studentów w Londynie i w Irlandii. Zainicjował również założenie dla polskich dziewcząt szkoły średniej z internatem w Pitsford. Taką szkołę dla polskich chłopców zainicjował w Fawley Court. W tym samym czasie utworzył Katolicki Fundusz, który z kolei przekształcił w Katolicki Ośrodek Wydawniczy (KOW) Veritas. W latach 1948-1957 przebywał w USA. Tam odbywał studia oraz prowadził wykłady z etyki. Magisterium uzyskał w Fordham za pracę o Janie Długoszu, a doktorat na Uniwersytecie Notre Dame za pracę o Pawle Włodkowicu (odnalazł i opracował wszystkie jego dzieła). Po powrocie do Anglii zamieszkał najpierw w Londynie (1957-1968), a potem w Fawley Court (1968-1987). W tym czasie pracował nad dziełem o św. Stanisławie biskupie męczenniku, a od 1961 r. zajął się także przekładem Sumy Teologicznej św. Tomasza z Akwinu na język polski. Osobiście przełożył trzy tomy Sumy, był zaś redaktorem i wydawcą całego dzieła, tj. 34 tomów. Po wydaniu Sumy Teologicznej, wrócił do Polski (1987 r.). Zamieszkał w Domu Księży Emerytów Emerytów „Emaus” w Korczynie. W uznaniu za gorliwą pracę duszpasterską został mianowany Prałatem Ojca Świętego. Zmarł 3 czerwca 1989 r. w Korczynie. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 5 czerwca 1989 r. w Jaśle-Sobniowie. Ciało zmarłego zostało złożone na cmentarzu w Jaśle [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu