Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Julian URBAN, zm. 1996

Urodził się 2 marca 1925 r. w Kosinie, jako syn Jana i Marii zd. Uchman. Po ukończeniu studiów gimnazjalnych w latach 1938-1939 i 1945-1947, wstąpił do Seminarium Duchownego w Przemyślu (197-1952). Po przyjęciu święceń kapłańskich 22 czerwca 1952 r. w Przemyślu, rozpoczął pracę duszpasterską w następujących placówkach Diecezji Przemyskiej: Czudec (1952-1956), Giedlarowa (1956-1958), Jasło (1958-1960), Żmigród Stary (1960-1964), Chmielnik (1964-1965), Trześń (1965-1968), Trzeboś (1968-1969), Wola Rafałowska (1969-1991). Po przejściu na emeryturę, zamieszkał w Woli Rafałowskiej. W uznaniu za ofiarną i gorliwą pracę kapłańską na różnych odcinkach życia Archidiecezji Przemyskiej został odznaczony godnością Expositorio Canonicali (1974) oraz przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1980). Przeszedł do wieczności 27 czerwca 1996 r. w Woli Rafałowskiej. Uroczystości pogrzebowe odbyły się 1 lipca 1996 r. w Kosinie. Doczesne szczątki zmarłego zostały złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu