Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Piotr MOCH, zm. 1981

Urodził się 21 marca 1909 r. w Pysznicy jako syn Wojciecha i Heleny zd. Stanowska. Po zakończeniu studiów gimnazjalnych w Przemyślu (1922-1929), rozpoczął przygotowanie do kapłaństwa w Seminarium Duchownym w Przemyślu (1929-1934). Po otrzymaniu święceń prezbiteratu w dniu 24 czerwca 1934 r. w Przemyślu, sprawował posługę duszpasterską w następujących parafiach: Staromieście (1934-1936), Rzeszów (1936-1940), Jasło (1940-1941), Kobylany (1941-1961). 13 listopada 1961 r. na skutek żądań władz świeckich został usunięty z parafii Kobylany i skierowany na urlop do końca lutego 1962 r. Następnie, 12 lutego 1962 r., został mianowany administratorem parafii Sieklówka i spełniał tę funkcję aż do dnia śmierci, 23 czerwca 1981 r. W uznaniu za gorliwą pracę dla Kościoła Przemyskiego został odznaczony Expositorio Canonicali (1949), przywilejem używania Rokiety i Mantoletu (1955), mianowany Dziekanem Brzosteckim (1971) oraz Honorowym Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Brzozowie (1975). Uroczystości pogrzebowe odbyły się w parafii Sieklówka. Przewodniczył im bp Tadeusz Błaszkiewicz. Ciało zmarłego zostało złożone na miejscowym cmentarzu [oprac. ks. Grzegorz Delmanowicz]

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu