Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. Józef TŁUCZEK, zm. 1970

ur. 21 marca 1924 r. w Lubenii. W latach 1939 - 1946 zdobywał wiedzę w gimnazjum w Rzeszowie. Studia teologiczne odbył w seminarium przemyskim w latach 1946 - 1951. 24 czerwca 1951 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk Księdza Biskupa Franciszka Bardy. Po święceniach pracował jako wikariusz kolejno w parafiach: Przybyszówka (1951 - 1953), Pstrągowa (1953 - 1857), Krosno (23.03.1957 - 26.08.1957) oraz Grabownica. W ostatniej parafii pracował najpierw jako wikariusz od 26.08.1958 r., a następnie od 27.09.1959 r. został administratorem tejże placówki. Będąc gorliwym duszpasterzem troszczył się o osobisty rozwój intelektualny i duchowy, a jego zaangażowanie w życie kościoła przemyskiego zostało dostrzeżone przez władze kościelne, za co otrzymał kolejno tytuły E.C. (1967 r.) i R.M. 6 marca 1970 r. Tego samego roku, 19 października, zmarł na białaczkę w wieku 46 lat.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu