Plac Katedralny 4a · 37-700 Przemyśl · tel. 16 678 66 94 · fax. 16 678 26 74 · kuria@przemyska.pl

Informacje o zmarłych kapłanach


Ks. prał. January HORWATH, zm. 2013

ks. January Pobóg Horwath, ur. 8 października 1925 r. w Radomyślu n. Sanem. Studia teologoczne odbył w latach 1945-1946 w Brzozowie oraz 1946-1950 w Przemyślu. Przyjął święcenia kapłańskie z rąk Bp Franciszka Bardy 25 czerwca 1950 roku w Przemyślu. Pełnił funkcję wikariusza parafii Iwonicz (1950-1951), Izdebki (1951), Słocina (1951-1952) oraz proboszcza parafii Łubno Opace (1952-1958) oraz Wrocanka (1958-2000). Od roku 2000 pozostawał na emeryturze. Odznaczony przywilejem EC (1967), RM (1978) oraz mianowany Gremianlym Kanonikiem Kapituły Kolegiackiej w Jarosławiu (1992). Zmarł w Hospicjum w Krośnie.

© 2005-2014 Kuria Metropolitalna w Przemyślu